YÖKSİS Son Veri Güncelleme Tarihi : 18.06.2024 10:17:06
Google Scholar Son Veri Güncelleme Tarihi : 18.06.2024 10:17:18
WOS Son Veri Güncelleme Tarihi : 20.06.2024 16:47:27

Kişisel Bilgiler

PROF. MEHMET İRFAN YEŞİLNACAR
  • E-posta: mirfan@harran.edu.tr
  • Adres: -
  • İş Tel (Dahili): 0 (414) 318 30 00 / 3787

Eğitim Bilgileri

Mezuniyet

Doktora

1995 - 2000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez Adı: GAP bölgesinde tehlikeli atıklar için jeolojik yer seçimi

Yüksek Lisans

1993 - 1995

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Suruç (Şanlıurfa) kuzeydoğusunun jeolojik ve petrografik incelenmesi

Lisans

1986 - 1991

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ISPARTA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR./

Tez Adı: Şanlıurfa Tünelleri Jeolojik - Jeoteknik Etüdü

Araştırma Alanları

Mühendislik Temel Alanı

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Akademik Idari Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR
PROFESÖR
2014 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇENT
2009 - 2014
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT
2003 - 2009
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
1993 - 2003
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YÖNETİMSEL GÖREVLER
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2019 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Dekan
2019 - 2022
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Başkanı
2008 - 2011
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Kurulu Üyeliği
2017 - 2020
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2015 - 2020
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2014 - 2020
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yönetim Kurulu Üyeliği
2017 - 2020
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Anabilim Dalı Başkanı
2021 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Tezler

YÖNETİLEN TEZLER
Asbestin sağlık coğrafyası ve çevre perspektifinden uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak incelenmesi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
ABDULLAH İZZEDDİN KARABULUT(Öğrenci),Doktora,2024

Solar piroliz yöntemiyle üretilen biyoçar kullanılarak yeraltı suyu arıtımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının ve enerji maliyetlerinin su-enerji bağı özelinde minimizasyonu
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PELİN YAPICIOĞLU(Öğrenci),Doktora,2024

Katı atık toplama güzergâh optimizasyonu: Kayapınar (Diyarbakır) ilçesi örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
HALE PAMUKÇU(Öğrenci),Yüksek Lisans,2022

Katı atık toplama güzergah optimizasyonu İskenderun (Hatay) ilçesi örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
GÜLİSTAN BANU BÖREKÇİ(Öğrenci),Yüksek Lisans,2022

Ortaokul öğrencilerinin çevre ve geri dönüşüm tutumlarının incelenmesi: Karaköprü ilçesi (Şanlıurfa) örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
MERYEM BETÜL POLAT(Öğrenci),Yüksek Lisans,2021

Şanlıurfa ili içme kullanma sularının fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
İBRAHİM BAYHAN(Öğrenci),Doktora,2021

Şanlıurfa bölgesinde tüketilen ambalajlı suların kalitesinin araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YAŞAR KOÇER(Öğrenci),Yüksek Lisans,2021

Jeotermal enerji sistemlerinde antimon içeren kabuklaşmanın sentezi ve kabuklaşmanın azaltılması için potansiyel inhibitörlerin test edilmesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
CELAL ÇİFTÇİ(Öğrenci),Doktora,2021

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve geridönüşüm konusundaki tutumlarının incelenmesi:Kayapınar ilçesi (Diyarbakır) örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
ESRA DEMİRCAN(Öğrenci),Yüksek Lisans,2019

Karaali (Şanlıurfa) jeotermal sahasının ağır metal kirliliği açısından araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PERİHAN DERİN(Öğrenci),Yüksek Lisans,2019

Şanlıurfa konvansiyonel içme suyu arıtma tesisinintoplam organik karbon bakımından arıtma veriminin belirlenmesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
ABDURAHMAN CANPOLAT(Öğrenci),Yüksek Lisans,2019

Şanlıurfa taş ocaklarının çevresel jeolojik özellikleri ve toz emisyonu ölçümü bakımından araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
NERMİN VEZİR(Öğrenci),Yüksek Lisans,2019

Eyyübiye ilçesi (Şanlıurfa) içme-kullanma suları kalitesinin çevre sağlığı açısından araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
SEVGİ ÖZGÜR GETER(Öğrenci),Yüksek Lisans,2019

Mardin Mazıdağı fosfat tesislerinin çevresel açıdan değerlendirilmesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
BAHTİYAR KILIÇ(Öğrenci),Yüksek Lisans,2019

Katı atık toplama güzergâh optimizasyonu: Haliliye (Şanlıurfa) İlçesi örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
ONUR RIZVANOĞLU(Öğrenci),Yüksek Lisans,2018

Katı atık verilerinin CBS ile değerlendirilmesi: Suruç (Şanlıurfa) örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
MEHMET EMİN ÇAKIR(Öğrenci),Yüksek Lisans,2018

Atık floresan lambalardan cıva geri kazanımı
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YUSUF AKYOL(Öğrenci),Yüksek Lisans,2017

Bazı kamu kuruluşlarında iç hava kalitesinin araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
KEMALETTİN PARMAKSIZ(Öğrenci),Yüksek Lisans,2017

Harran Ovası serbest akiferinde nitrat kirlenmesinin araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
NİLGÜN KAHRAMAN(Öğrenci),Yüksek Lisans,2015

Yeraltı sularında florür kirlenmesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
SADIK İSMAİL TEKİNER(Öğrenci),Yüksek Lisans,2015

Yer altı sularında nitrat giderimi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
SEVCAN SERİN(Öğrenci),Yüksek Lisans,2014

Şanlıurfa ili ve çevresini etkileyen atmosferik toz kaynaklarının araştırılması ve çevresel etki potansiyelinin irdelenmesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı
TUBA RASTGELDİ DOĞAN(Öğrenci),Doktora,2014

Mineral tozları ve çevresel etkileri: Ergani (Diyarbakır) örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
ÜMİT KONUKSEVER(Öğrenci),Yüksek Lisans,2014

Mineral tozları ve çevresel etkileri: Siverek (Şanlıurfa)örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
SERCAN GELENER(Öğrenci),Yüksek Lisans,2014

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin endüstriyel eko parka dönüştürülme potansiyelinin araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
NİSA KASAR(Öğrenci),Yüksek Lisans,2013

Ceylanpınar Ovası yeraltı suyu kalitesinin ve kirlenme potansiyelinin belirlenmesi
Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
AYŞEGÜL DEMİR YETİŞ(Öğrenci),Doktora,2013

Asidik maden sızıntı sularının yer altı suyu kalitesine etkisi: Ergani-Maden Bakır İşletmesi örneği
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
ZEKİYE KADİRAĞAGİL(Öğrenci),Yüksek Lisans,2011

Harran ovası derin akiferinin bazı su kalitesi parametrelerinin belirlenmesi
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
İBRAHİM YENİGÜN(Öğrenci),Yüksek Lisans,2009

Kampüs atıksularının yapay sulakalanlarla arıtımı
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
MUHSİN NAZ(Öğrenci),Yüksek Lisans,2008

Harran Ovası yeraltı suyu kalitesinin araştırılması
Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
MUHAMMED SAİD GÜLLÜOĞLU(Öğrenci),Yüksek Lisans,2006

Dersler

VERİLEN DERSLER

YER BİLİMİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

MALZEME,2018-2019,Lisans (Türkçe)

ÇEVRE JEOLOJİSİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

ZEMİN MEKANİĞİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

TIBBI JEOLOJİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

BİLİSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

MESLEKİ PROJE,2018-2019,Lisans (Türkçe)

YERALTI SUYU KİRLENMESİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

HİDROLOJİ,2018-2019,Lisans (Türkçe)

ÇOK DİSİPLİNLİ ENTEGRE PROJE ÇALIŞMALARI,2018-2019,Lisans (Türkçe)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği,2018-2019,Yüksek Lisans (Türkçe)

ÇEVRE BİLİMLERİNDE CBS,2018-2019,Yüksek Lisans (Türkçe)

TIBBİ JEOLOJİ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

YERALTI SULARI KALİTE KONTROLÜ,2017-2018,Yüksek Lisans (Türkçe)

ÇEVRE BİLİMLERİNDE CBS,2017-2018,Yüksek Lisans (Türkçe)

medikal jeoloji,2017-2018,Yüksek Lisans (Türkçe)

TEHLİKELİ ATIK KONTROLÜ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

Jeotermal Sistem ve Çevre,2017-2018,Yüksek Lisans (Türkçe)

YERALTI SUYU KİRLENMESİ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

BİLİMSEL ARŞ. VE SUNUM TEK.,2017-2018,Lisans (Türkçe)

Jeotermal Çevre Hidrojeokimyası,2017-2018,Yüksek Lisans (Türkçe)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği,2017-2018,Yüksek Lisans (Türkçe)

ÇEVRE JEOLOJİSİ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

KATI ATIKLAR,2017-2018,Lisans (Türkçe)

ÇOK DİSİPLİNLİ ENTEGRE PROJE ÇALIŞMALARI,2017-2018,Lisans (Türkçe)

HİDROLOJİ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

ZEMİN MEKANİĞİ,2017-2018,Lisans (Türkçe)

MALZEME,2017-2018,Lisans (Türkçe)

KİRLİLİK HİDROJEOLOJİSİ,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

KATI ATIKLAR,2016-2017,Lisans (Türkçe)

ÇEVRE BİLİMLERİNDE CBS,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

Doğal Çevresel Tehlikeler,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

YERALTI SUYU KİRLENMESİ,2016-2017,Lisans (Türkçe)

DEPONİ TASARIMI,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

Zemin Mekaniği,2016-2017,Lisans (Türkçe)

Tehlikeli Atık Kontrolü,2016-2017,Lisans (Türkçe)

Yeraltı Suları Kalite Kontrolü,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

MEDİKAL JEOLOJİ,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

Malzeme,2016-2017,Lisans (Türkçe)

ÇEVRE JEOLOJİSİ,2016-2017,Lisans (Türkçe)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ,2016-2017,Lisans (Türkçe)

HİDROLOJİ,2016-2017,Lisans (Türkçe)

Uzmanlık Alanı,2016-2017,Yüksek Lisans (Türkçe)

Yayınlar&Eserler

İndeks Türü - Makale Sayısı Grafiği

Yıl - Makale Sayısı Grafiği

Toplam Makale Sayısı (YOKSIS) : 84

Makale Adı : Health risk assessment in an area of dental fluorosis disease from high fluoride drinking water: a case study from southeastern Türkiye

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, DERİN PERİHAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : International Journal of Environmental Health Research
Cilt :
ISSN : 0960-3123
Yayın Tarihi : 2024

Makale Adı : Experimental and statistical modeling of the effect of process modification and wastewater characterization on greenhouse gas emissions for a dairy industry wastewater treatment plant: A minimization approach

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YALÇİN HAMZA, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : IWA Publishing/Journal of Water and Climate Change
Cilt : 14
ISSN : 2040-2244
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Optimal route selection using network analysis in terms of time, cost and fuel savings: The case of İskenderun, Türkiye

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, DERİN PERİHAN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ÇAKMAK GÜLİSTAN BANU
Dergi Adı : Environmental Research and Technology
Cilt : 6
ISSN : 2636-8498
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Spatiotemporal prediction of reference evapotranspiration in Araban Region, Türkiye: A machine learning based approach

Yazar Bilgisi : Tahsin Ala, ABDULLAHI JAZULI, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Advanced Remote Sensing
Cilt : 3
ISSN : 2979-9104
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Investigating the mitigation of greenhouse gas emissions from municipal solid waste management using ant colony algorithm, Monte Carlo simulation and LCA approach in terms of EU Green Deal

Yazar Bilgisi : Pamukçu Hale, YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Elsevier BV Waste Management Bulletin
Cilt : 1
ISSN : 2949-7507
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Bottled water quality assessment through entropy-weighted water quality index (EWQI) and pollution index of groundwater (PIG): a case study in a fast-growing metropolitan area in Türkiye

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, KOÇER YAŞAR, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : International Journal of Environmental Health Research
Cilt :
ISSN : 0960-3123
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Socioeconomic driving forces of land use/cover changes in the semi-arid Harran plain and their probable implications on arising groundwater level, the GAP area of southeastern Türkiye

Yazar Bilgisi : KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YAZICI KARABULUT BENAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, DERİN PERİHAN
Dergi Adı : Acta Geophysica
Cilt :
ISSN : 1895-6572
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Energy cost optimization of groundwater treatment using biochar adsorption process: An experimental approach

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : IWA Publishing/Water Supply
Cilt : 23
ISSN : 1606-9749
Yayın Tarihi : 2023

Makale Adı : Experimental modeling of antimony sulfides-rich geothermal deposits and their solubility in the presence of polymeric antiscalants

Yazar Bilgisi : Karaburun Emre, Sözen Yiğit, ÇİFTÇİ CELAL, ŞAHİN HASAN, BABA ALPER, Akbey Umit, erdim eray, Regenspurg Simona, DEMİR MUSTAFA MUAMMER
Dergi Adı : Elsevier BV
Cilt : 104
ISSN : 0375-6505
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Landfill siting for municipal solid waste using remote sensing and geographic information system integrated analytic hierarchy process and simple additive weighting methods from the point of view of a fast-growing metropolitan area in GAP area of Turkey

Yazar Bilgisi : KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YAZICI KARABULUT BENAN, DERİN PERİHAN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ÇULLU MEHMET ALİ, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN
Dergi Adı : Environmental Science and Pollution Research
Cilt : 29
ISSN : 0944-1344","1614-7499
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Grey water footprint assessment of groundwater resources in southeastern Turkey: effect of recharge

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Water Supply
Cilt : 22
ISSN : 1606-9749","1607-0798
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Economic performance index assessment of an industrial wastewater treatment plant in terms of the European Green Deal: effect of greenhouse gas emissions

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Journal of Water and Climate Change
Cilt : 13
ISSN : 2040-2244
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Investigating energy costs for a wastewater treatment plant in a meat processing industry regarding water-energy nexus

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Science and Pollution Research
Cilt : 29
ISSN : 0944-1344","1614-7499
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Predictive modelling and seasonal analysis of water quality indicators: three different basins of Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : İLHAN NAGEHAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ATASOY AYŞE DİLEK
Dergi Adı : ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
Cilt : 24
ISSN : 1387-585X
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Novel machine learning techniques based hybrid models (LR-KNN-ANN and SVM) in prediction of dental fluorosis in groundwater

Yazar Bilgisi : ATAŞ MUSA, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL
Dergi Adı : ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH
Cilt : 44
ISSN : 0269-4042
Yayın Tarihi : 2022

Makale Adı : Groundwater Quality Assessment Using GIS Based on some Pollution Indicators over the Past 10 Years (2005\u20132015): a Case Study from Semi-Arid Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KAHRAMAN NİLGÜN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, KARA HATİCE
Dergi Adı : Water, Air, & Soil Pollution
Cilt : 232
ISSN : 0049-6979
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : An Administrative Model Suggestion for the Management of Geothermal Energy Resources in Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : ERNST FRED BARIŞ, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, SAK ZAFER HASAN ALİ, ATASOY AYŞE DİLEK, çiftçi celal
Dergi Adı : Dicle University Journal of Engineering (DUJE)
Cilt : 12
ISSN : 1309-8640
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : Grey water footprint assessment of geothermal water resources in the southeastern Anatolia region

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES
Cilt : 30
ISSN : 1303-619X
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : Electrocoagulation for nitrate removal in groundwater of intensive agricultural region: a case study of Harran plain, Turkey

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, ATASOY AYŞE DİLEK, CAN ORHAN TANER, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Earth Sciences
Cilt : 80
ISSN : 1866-6280
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : Groundwater Quality Assessment Using GIS Based on some Pollution Indicators over the Past 10 Years (2005-2015): a Case Study from Semi-Arid Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KAHRAMAN NİLGÜN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, KARA HATİCE
Dergi Adı : Water, Air, & Soil Pollution
Cilt : 232
ISSN : 0049-6979
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : Seasonal and spatial variations in water quality of deep aquifer in the Harran plain, GAP project, southeastern Anatolia, Turkey

Yazar Bilgisi : YENİGÜN İBRAHİM, BİLGİLİ ALİ VOLKAN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, YALÇİN HAMZA
Dergi Adı : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
Cilt : 80
ISSN : 1866-6280
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : Exposure of Indoor Air Quality in Office Environment to Workers and its Relationship to Health

Yazar Bilgisi : PARMAKSIZ KEMALETTİN, RASTGELDİ DOĞAN TUBA, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi
Cilt : 8
ISSN : 2148-3736
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : The relationship between particulate matter and childhood respiratory complaints and peak expiratory flows in harran agricultural area

Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ, KURTULUŞ ŞERİF, OCAKLI BİRSEN, TÖREYİN ZEHRA NUR, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, AKGÜN METİN, ARSLANOĞLU İLKNUR, ARBAK PERİ MERAM
Dergi Adı : The Turkish Journal of Pediatrics
Cilt : 63
ISSN : 0041-4301
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : Investigation of Energy Costs for Sludge Management: A Case Study from Dairy Industry

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Research and Technology
Cilt : 4
ISSN : 2636-8498
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : A Study on Evaluation of Site Selection in Sanitary Landfill with Regard to Urban Growth

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, DERİN PERİHAN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ÇULLU MEHMET ALİ
Dergi Adı : Environmental Research and Technology
Cilt : 4
ISSN : 2636-8498
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : A machine learning approach to dental fluorosis classification

Yazar Bilgisi : DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ATAŞ MUSA
Dergi Adı : Arabian Journal of Geosciences
Cilt : 14
ISSN : 1866-7511
Yayın Tarihi : 2021

Makale Adı : GAP’ın En Büyük Sulama Sahasında Jeotermal Sulardan Kaynaklanan Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması

Yazar Bilgisi : Derin Perihan,DEMİR YETİŞ Ayşegül,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YAPICIOĞLU PELİN
Dergi Adı : Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey
Cilt : 63
ISSN : 1016-9164
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Sanliurfa), Turkey

Yazar Bilgisi : BAYHAN İBRAHİM, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, TUTKUN ENGİN
Dergi Adı : Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
Cilt : 77
ISSN : 1308-2523
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : Assessment of Harran Plain Groundwater in Terms of Arsenic Contamination

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,Derin Perihan,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey
Cilt : 63
ISSN : 1016-9164
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : Testing the Performance of Various Polymeric Antiscalants for Mitigation of Sb-Rich Precipitates Mimicking Stibnite-Based Geothermal Deposits

Yazar Bilgisi : Çiftçi Celal,Karaburun Emre,TONKUL SERHAT,BABA ALPER,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : GEOFLUIDS
Cilt : 2020
ISSN : 1468-8115
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : Optimization of municipal solid waste collection and transportation routes, through linear programming and geographic information system: a case study from Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : RIZVANOĞLU ONUR,KAYA SERKAN,ULUKAVAK MUSTAFA,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Monitoring and Assessment
Cilt : 192
ISSN : 0167-6369
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : OXIDATIVE STRESS, DNA DAMAGE AND APOPTOSIS LEVELS IN THOSE WHO USE BORDERLINE HIGH LEVEL FLUORIDE CONTENT DRINKING WATER

Yazar Bilgisi : KİRMİT ADNAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ÇALIŞIR METİN,BAYHAN İBRAHİM,ÇELİK HAKİM
Dergi Adı : JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE
Cilt : 10
ISSN : 2667-7180
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : Oxidative stress, DNA damage and apoptosis levels in those who use borderline high level fluoride content drinking water

Yazar Bilgisi : KİRMİT ADNAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ÇALIŞIR METİN,BAYHAN İBRAHİM,ÇELİK HAKİM
Dergi Adı : Journal of Contemporary Medicine
Cilt : 10
ISSN : 2667-7180
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : Energy cost assessment of a dairy industry wastewater treatment plant

Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Monitoring and Assessment
Cilt : 192
ISSN : 0167-6369
Yayın Tarihi : 2020

Makale Adı : Afrika’da Yaşanan Sıkıntılarda Beşerin Bulaşık Elinin İzleri

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YILDIZ HAKAN
Dergi Adı : Katre
Cilt :
ISSN : 2146-8117
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : FLUORIDE CONTAMINATION IN GROUNDWATER AND ITS REMOVALBY ADSORPTION AND ELECTROCOAGULATION PROCESSES

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Cilt : 37
ISSN : 1304-7205
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : Geological and hydrogeochemical properties of geothermal systems in the southeastern region of Turkey

Yazar Bilgisi : BABA ALPER,Saroglu Fuat,Akkus Ibrahim,Özel N,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,Nalbantcılar Mahmut Tahir,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,Gokcen Gulden,Arslan Selim,Dursun N,Uzelli Taygun,Yazdani H
Dergi Adı : GEOTHERMICS
Cilt : 78
ISSN : 0375-6505
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : Nutritional Minerals and Heavy Metals in Tea Infusions and Daily Intake of Human Body

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YILDIRIM ALİ,ATASOY AHMET FERİT
Dergi Adı : Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Cilt : 7
ISSN : 2148-127X
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : Hydrogeochemical characteristics and quality assessment of groundwater in Balikligol Basin, Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : YETİŞ RECEP,ATASOY AYŞE DİLEK,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Earth Sciences
Cilt : 78
ISSN : 1866-6280
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : FLUORIDE CONTAMINATION IN GROUNDWATER AND ITS REMOVAL BY ADSORPTION AND ELECTROCOAGULATION PROCESSES

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
Cilt : 37
ISSN : 1304-7205
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : MONTMORİLLONİT KİLİNİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE NİTRAT GİDERİMİNDE ALÜMİNYUM MİKTARI VE FLOK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : international journal on mathematic, engineering and natural sciences (EJONS)
Cilt : 8
ISSN : 2602-4136
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : Removal of Nitrate from Aqueous Solutions by Batch Electrocoagulation Process Using Al and Fe Plate Electrodes

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
Cilt : 4
ISSN : 2528-8733
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : Katı Atıklar için Optimum Güzergâh Tespiti ve Alansal Dağılım Haritalarının CBS Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği

Yazar Bilgisi : ÇAKIR MEHMET EMİN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ULUKAVAK MUSTAFA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cilt : 8
ISSN : 2147-3129
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : EVALUATION OF TOTAL ORGANIC CARBON REMOVAL EFFICIENCY IN SANLIURFA DRINKING WATER TREATMENT PLANT

Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,CANPOLAT ABDURRAHMAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Middle East Journal of Science
Cilt : 5
ISSN : 2618-6136
Yayın Tarihi : 2019

Makale Adı : Balıklıgöl Havzası Su Kaynaklarının Nitrat ve Nitrit Seviyelerinin Belirlenmesi

Yazar Bilgisi : YETİŞ RECEP,ATASOY AYŞE DİLEK,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Cilt : 33
ISSN : 1019-1011
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Respiratory symptoms and pulmonary functions before and after pesticide application in cotton farming

Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ,KURTULUŞ ŞERİF,ocaklı birsen,töreyin zehra nur,BAYHAN İBRAHİM,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,AKGÜN METİN,ARBAK PERİ MERAM
Dergi Adı : Annals of Agricultural and Environmental Medicine
Cilt : 25
ISSN : 1232-1966
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Atık Floresan Lambalardan Cıva Geri Kazanımı

Yazar Bilgisi : AKYOL Yusuf,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,DERİN Perihan,TURP SİNAN MEHMET
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi
Cilt : 9
ISSN : 1309-8640
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Şanlıurfa’da Jeotermal Enerji Kaynaklarının Yönetimi İçin İdari Bir Model Önerisi

Yazar Bilgisi : ERNST FRED BARIŞ,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,SAK ZAFER HASAN ALİ,ATASOY AYŞE DİLEK,çiftçi celal,Derin Perihan
Dergi Adı : Harran Mühendislik Dergisi
Cilt : 3
ISSN : 2528-8733
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Post-irrigation degradation of land and environmentalresources in the Harran plain, southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : BİLGİLİ ALİ VOLKAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,Akihiko Kotera,Nagano Takanori,AYDEMİR AYDIN,Hızlı Hüseyin Sefa,bilgili ayşin
Dergi Adı : ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
Cilt : 190
ISSN : 0167-6369
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Ceylanpınar Ovası’nda Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli İncelenmesi

Yazar Bilgisi : DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,SELEK ZELİHA
Dergi Adı : İklim Değişikliği ve Çevre
Cilt : 3
ISSN : 1308-4372
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Seasonal Investigation Of Atmospheric Desert Dust Affecting Sanliurfa Using MODIS Satellite And HYSPLIT Model Data

Yazar Bilgisi : RASTGELDİ DOĞAN TUBA, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, ÇULLU MEHMET ALİ
Dergi Adı : SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI
Cilt : 36
ISSN : 1304-7205
Yayın Tarihi : 2018

Makale Adı : Su Damlasında Bilim ve Din

Yazar Bilgisi : YENİGÜN KASIM,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi
Cilt : 2
ISSN : 2146-8117
Yayın Tarihi : 2017

Makale Adı : ASSESSMENT OF IRON OXIDE AND LOCAL CEMENT CLAY AS POTENTIALFLUORIDE ADSORBENTS

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environment Protection Engineering
Cilt : 43
ISSN : 0324-8828
Yayın Tarihi : 2017

Makale Adı : The Hydrogeochemical Occurrence of Fluoride in Groundwater and Its Effect on Human Health: A Case Study from Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environment and Ecology Research
Cilt : 5
ISSN : 00
Yayın Tarihi : 2017

Makale Adı : Evaluation of Fluoride Concentration and Daily Intake by Human from Tea Infusions

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ATASOY AHMET FERİT
Dergi Adı : Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Cilt : 20
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2016

Makale Adı : Geomedical assessment of an area having high fluoride groundwater in southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,DÜLGERGİL ÇORUH TÜRKSEL,KUMRAL MUSTAFA,ATASOY AYŞE DİLEK,RASTGELDİ DOĞAN TUBA,sadık ismail tekiner,ibrahim bayhan,aydoğdu murat
Dergi Adı : Environmental Earth Sciences
Cilt : 75
ISSN : 1866-6280
Yayın Tarihi : 2016

Makale Adı : Harran Ovası Serbest Akiferinde Yaz ve Kış Dönemleri Nitrat KirliliğininAraştırılması 2014 2015

Yazar Bilgisi : kahraman nilgün,YAZICI BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,UÇAR DENİZ
Dergi Adı : Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi
Cilt : 1
ISSN : 2528-8733
Yayın Tarihi : 2016

Makale Adı : Water Treatment Plants Site Location Using Rough Set Theory

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Monitoring and Assessment
Cilt :
ISSN :
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : Sivil amaçlı kullanılan patlayıcı madde cinsleri özellikleri çevreye olan etkileri ve alınacak önlemler

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt :
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : GIS modeling for landfill site selection via multi criteria decision analysis a systematic review

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : COMPUTERS & GEOSCIENCES
Cilt :
ISSN :
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : Sınıraşan Bir Yeraltı Suyu Havzasında Su Kalitesinin Belirlenmesi Ceylanpınar Örneği

Yazar Bilgisi : DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,SELEK ZELİHA
Dergi Adı : Ç.Ü. FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt : 32
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : AUTOTROPHIC DENITRIFICATION OF GROUNDWATER IN UP FLOW FIXED FILM BIOREACTOR WITH PUMICE AS MEDIA

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
Cilt :
ISSN :
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : Assessment of ground water quality heavy metal pollution index health impacts of Township near Industrial Estate Lahore

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
Cilt :
ISSN :
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : Water Quality of the Stream Değirmendere Drinking Water Source of Trabzon Province Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : JOURNAL OF WATER SANITATION AND HYGIENE FOR DEVELOPMENT
Cilt :
ISSN :
Yayın Tarihi : 2015

Makale Adı : Effects of acid mine drainage on groundwater quality: a case study from an open-pit copper mine in eastern Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,KADİRAĞAGİL ZEKİYE
Dergi Adı : Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Cilt : 72
ISSN : 1435-9529
Yayın Tarihi : 2013

Makale Adı : Removal of Fluoride from Contaminated Ground Water Using Raw and Modified Bauxite

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ÖZDEMİR ŞAHİN MÜGE
Dergi Adı : Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Cilt : 91
ISSN : 0007-4861
Yayın Tarihi : 2013

Makale Adı : Municipal solid waste landfill site selection for the city of Şanliurfa Turkey an example using MCDA integrated with GIS

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,SÜZEN MEHMET LÜTFİ,ŞENER KAYA BAŞAK,DOYURAN VEDAT
Dergi Adı : International Journal of Digital Earth
Cilt : 5
ISSN : 1753-8947
Yayın Tarihi : 2012

Makale Adı : Artificial neural network prediction of sulfate and SAR in an unconfined aquifer in southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ŞAHİNKAYA ERKAN
Dergi Adı : Environmental Earth Sciences
Cilt : 67
ISSN : 1866-6280
Yayın Tarihi : 2012

Makale Adı : Assessing the Endosulfan Contamination in an Unconfined Aquifer

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,MERMUT AHMET RUHİ,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Cilt : 88
ISSN : 0007-4861
Yayın Tarihi : 2012

Makale Adı : Effect of irrigation on a deep aquifer a case study from the semi arid Harran Plain GAP Project Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YENİGÜN İBRAHİM
Dergi Adı : Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Cilt : 70
ISSN : 1435-9529
Yayın Tarihi : 2011

Makale Adı : Effect of high sulfate concentration on the corrosivity a case study from groundwater in Harran Plain Turkey

Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Environmental Monitoring and Assessment
Cilt : 166
ISSN : 0167-6369
Yayın Tarihi : 2010

Makale Adı : In cloud alteration of desert dust matrix and its possible impact on health a test in southeastern Anatolia Turkey

Yazar Bilgisi : RASTGELDİ DOĞAN TUBA,SAYDAM AHMET CEMAL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,GENÇER MEHMET
Dergi Adı : European Journal of Mineralogy
Cilt : 22
ISSN : 09351221
Yayın Tarihi : 2010

Makale Adı : Side by side comparison of horizontal subsurface flow and free water surface flow constructed wetlands and artificial neural network ANN modelling approach

Yazar Bilgisi : NAZ MUHSİN,UYANIK SİNAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ŞAHİNKAYA ERKAN
Dergi Adı : Ecological Engineering
Cilt : 35
ISSN : 09258574
Yayın Tarihi : 2009

Makale Adı : Physico thermal and mechanical properties of Sanliurfa limestone Turkey

Yazar Bilgisi : TURĞUT PAKİ,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,BULUT HÜSAMETTİN
Dergi Adı : Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Cilt : 67
ISSN : 1435-9529
Yayın Tarihi : 2008

Makale Adı : Hydrochemical characteristics and the effects of irrigation on groundwater quality in Harran Plain GAP Project Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,GÜLLÜOĞLU MUHAMMED SAİD
Dergi Adı : Environmental Geology
Cilt : 54
ISSN : 0943-0105
Yayın Tarihi : 2008

Makale Adı : An environmental geomorphologic approach to site selection for hazardous wastes

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ÇETİN HASAN
Dergi Adı : Environmental Geology
Cilt : 55
ISSN : 0943-0105
Yayın Tarihi : 2008

Makale Adı : Neural network prediction of nitrate in groundwater of Harran Plain Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ŞAHİNKAYA ERKAN,muhsin naz,ÖZKAYA BESTAMİ
Dergi Adı : Environmental Geology
Cilt : 56
ISSN : 0943-0105
Yayın Tarihi : 2008

Makale Adı : Trend analysis for examining the interaction between the Atatürk Dam Lake and its local climate

Yazar Bilgisi : BULUT HÜSAMETTİN,YEŞİLATA BÜLENT,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : International Journal of Natural and Engineering Sciences
Cilt : 2
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2008

Makale Adı : The effects of the largest irrigation of GAP project on groundwater quality Sanliurfa Harran Plain

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,GÜLLÜOĞLU MUHAMMED SAİD
Dergi Adı : Fresenius Environmental Bulletin
Cilt : 16
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2007

Makale Adı : Site selection for hazardous wastes A case study from the GAP area Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ÇETİN HASAN
Dergi Adı : Engineering Geology
Cilt : 81
ISSN : 00137952
Yayın Tarihi : 2005

Makale Adı : Rapid Assessment of River Water Quality in Turkey using Benthic Macroinvertebrates

Yazar Bilgisi : UYANIK SİNAN,YILMAZ GÜZEL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ASLAN MUSTAFA,DEMİR ÖZLEM
Dergi Adı : Fresenius Environmental Bulletin
Cilt : 14
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2005

Makale Adı : Investigation of Water Quality of the World s Largest Irrigation Tunnel System the Sanliurfa Tunnels in Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,UYANIK SİNAN
Dergi Adı : Fresenius Environmental Bulletin
Cilt : 14
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2005

Makale Adı : River terrace sequences in Turkey sources of evidence for lateral variations in regional uplift

Yazar Bilgisi : DEMİR TUNCER,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,Westaway Rob
Dergi Adı : Proceedings of the Geologists' Association
Cilt : 115
ISSN : 00167878
Yayın Tarihi : 2004

Makale Adı : Grouting applications in the Sanliurfa tunnels of GAP Turkey

Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Dergi Adı : Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research
Cilt : 18
ISSN : 000
Yayın Tarihi : 2003

Yıl - Makale Sayısı Grafiği

Yıl - Atıf Sayısı Grafiği

Toplam Makale Sayısı (Google Scholar) : 185

Makale Adı : Decarbonization potential of geothermal energy: A new approach

Yazar Bilgisi : PS Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2024
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Assessment of the knowledge, emotions and behaviours of secondary school students towards the environment and recycling in Southeastern Türkiye

Yazar Bilgisi : MB Polat, İH Karaçizmeli, AD Atasoy, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2024
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Policy planning and implementation for carbon capture technologies

Yazar Bilgisi : FB Ernst, Aİ Karabulut, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2024
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Experimental and statistical modeling of the effect of process modification and wastewater characterization on greenhouse gas emissions for a dairy industry wastewater …

Yazar Bilgisi : P Yapicioğlu, H Yalçın, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Dental Fluorosis Cases in Turkey

Yazar Bilgisi : P Derin, B Yazici-Karabulut, A Demir-Yetis, Aİ Karabulut, AD Atasoy, ...
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Natural and Modified Clay Applications in Remediation of Contaminated Groundwater and Soil Environments

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Assessment of Climate Change Impact on Precipitation Using Machine Learning Based Statistical Downscaling Method

Yazar Bilgisi : A Jazuli, T Ala, YM Irfan, KA İzzeddin, D Oluwatoyin
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Minimization of Greenhouse Gas Emissions From Groundwater Treatment Using Biochar Derived by Solar Pyrolysis in Compliance with EU Green Deal

Yazar Bilgisi : P Soyertas Yapicioglu, MI Yesilnacar, N Buyukkamaci
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Energy cost optimization of groundwater treatment using biochar adsorption process: An experimental approach

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Health risk assessment in an area of dental fluorosis disease from high fluoride drinking water: a case study from southeastern Turkiye

Yazar Bilgisi : BY Karabulut, P Derin, AD Yetis, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Spatiotemporal prediction of reference evapotranspiration in Araban Region, Türkiye: A machine learning based approach

Yazar Bilgisi : A Tahsin, J Abdullahi, Aİ Karabulut, Mİ Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Mitigation of Greenhouse Gas (GHG) Emissions Using Clay-Biochar Composites

Yazar Bilgisi : P Soyertaş Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Investigating the mitigation of greenhouse gas emissions from municipal solid waste management using ant colony algorithm, Monte Carlo simulation and LCA approach in terms of …

Yazar Bilgisi : H Pamukçu, PS Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Defluoridation

Yazar Bilgisi : B Yazici-Karabulut, P Derin, Aİ Karabulut, A Demir-Yetis, AD Atasoy, ...
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Socioeconomic driving forces of land use/cover changes in the semi-arid Harran plain and their probable implications on arising groundwater level, the GAP area of southeastern …

Yazar Bilgisi : Aİ Karabulut, B Yazıcı Karabulut, A Demir Yetiş, Mİ Yeşilnacar, P Derin
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Assessment of Climate Change Impact on Precipitation Using Machine Learning Based Statistical Downscaling Method Yazarlar Yayın tarihi 2023/11 Kon

Yazar Bilgisi : A Jazuli, T Ala, YM Irfan, KA İzzeddin, D Oluwatoyin
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Health risk assessment in an area of dental fluorosis disease from high fluoride drinking water: a case study from southeastern Türkiye

Yazar Bilgisi : B Yazıcı Karabulut, P Derin, A Demir Yetiş, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Reduction of Energy Costs From Groundwater Treatment Using Biochar Application in Terms of Water-energy Nexus: Development of Energy Cost Indicator

Yazar Bilgisi : P Soyertas Yapicioglu, MI Yesilnacar, N Buyukkamaci
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Potentially Toxic Metals and Health

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar, E Tutkun
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Investigating energy costs for a wastewater treatment plant in a meat processing industry regarding water-energy nexus

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Spatiotemporal prediction of reference evapotranspiration in Araban region, Turkey: A machine learning based approaches

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, JAA Tahsin, Aİ Karabulut
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Experimental modeling of antimony sulfides-rich geothermal deposits and their solubility in the presence of polymeric antiscalants

Yazar Bilgisi : E Karaburun, Y Sozen, C Çiftçi, H Sahin, A Baba, Ü Akbey, Mİ Yeşilnacar, ...
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Economic performance index assessment of an industrial wastewater treatment plant in terms of the European Green Deal: effect of greenhouse gas emissions

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, M Irfan Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 5

Makale Adı : INVESTIGATION OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DRINKING AND USAGE WATER IN A FAST-GROWING METROPOLITAN CITY

Yazar Bilgisi : I BAYHAN, B YAZICI KARABULUT, MI YESILNACAR, AI KARABULUT
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Grey water footprint assessment of groundwater resources in southeastern Turkey: effect of recharge

Yazar Bilgisi : P Yapicioğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 8

Makale Adı : Landfill siting for municipal solid waste using remote sensing and geographic information system integrated analytic hierarchy process and simple additive weighting methods …

Yazar Bilgisi : Aİ Karabulut, B Yazici-Karabulut, P Derin, MI Yesilnacar, MA Cullu
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 16

Makale Adı : Spatiotemporal distribution of high-fluoride in groundwater and its health risk assessment in children in a new dental fluorosis field

Yazar Bilgisi : BY Karabulut, P Derin, AD Yetis, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Novel machine learning techniques based hybrid models (LR-KNN-ANN and SVM) in prediction of dental fluorosis in groundwater

Yazar Bilgisi : M Ataş, Mİ Yeşilnacar, A Demir Yetiş
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 9

Makale Adı : Evaluation of Cutaneous Leishmaniasis cases in Şanlıurfa in 2019-2022 using geographic information systems

Yazar Bilgisi : C Arkant, Aİ Karabulut, Y Koçer, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Geodesign – a New Approach for Rapid Development of Planning and Carbon Sequestration Scenarios

Yazar Bilgisi : FB ERNST, Aİ KARABULUT, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Predictive modelling and seasonal analysis of water quality indicators: three different basins of Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : N İlhan, AD Yetiş, Mİ Yeşilnacar, ADS Atasoy
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 12

Makale Adı : Bottled water quality assessment through entropy-weighted water quality index (EWQI) and pollution index of groundwater (PIG): a case study in a fast-growing metropolitan area …

Yazar Bilgisi : B Yazici-Karabulut, Y Kocer, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : An Administrative Model Suggestion for the Management of Geothermal Energy Resources in Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : FB ERNST, Mİ Yesilnacar, ZHA SAK, AD ATASOY, C Ciftci, P Derin
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Investigation of energy costs for sludge management: a case study from dairy industry

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, MI Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Groundwater quality assessment using GIS based on some pollution indicators over the past 10 years (2005–2015): A case study from semi-arid Harran plain, Turkey

Yazar Bilgisi : AD Yetis, N Kahraman, MI Yesilnacar, H Kara
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 22

Makale Adı : A study on evaluation of site selection in sanitary landfill with regard to urban growth

Yazar Bilgisi : BY Karabulut, P Derin, Mİ YEŞİLNACAR, MA ÇULLU
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Electrocoagulation for nitrate removal in groundwater of intensive agricultural region: a case study of Harran plain, Turkey

Yazar Bilgisi : B Yazici Karabulut, AD Atasoy, OT Can, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 14

Makale Adı : Exposure of Indoor Air Quality in Office Environment to Workers and its Relationship to Health

Yazar Bilgisi : K PARMAKSIZ, TR DOGAN, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : A machine learning approach to dental fluorosis classification

Yazar Bilgisi : AD Yetis, MI Yesilnacar, M Atas
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 17

Makale Adı : Seasonal and spatial variations in water quality of deep aquifer in the Harran plain, GAP project, southeastern Anatolia, Turkey

Yazar Bilgisi : I Yenigun, AV Bilgili, MI Yesilnacar, H Yalcin
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 8

Makale Adı : Grey Water Foot-print Assessment of Geothermal Water Resources in the Southeastern Anatolia Region

Yazar Bilgisi : P YAPICIOĞLU, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Şanlıurfa'da Jeotermal Enerji Kaynaklarının Yönetimi İçin İdari Bir Model Önerisi

Yazar Bilgisi : F ERNST, Mİ YEŞİLNACAR, SAK Zafer, AD ATASOY, C ÇİFTÇİ, P DERİN
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı :

Makale Adı : The relationship between particulate matter and childhood respiratory complaints and peak expiratory flows in Harran agricultural area

Yazar Bilgisi : ZHA Sak, Ş Kurtuluş, B Ocaklı, ZN Töreyin, İ Bayhan, Mİ Yeşilnacar, ...
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Testing the Performance of Various Polymeric Antiscalants for Mitigation of Sb-Rich Precipitates Mimicking Stibnite-Based Geothermal Deposits

Yazar Bilgisi : C Çiftçi, E Karaburun, S Tonkul, A Baba, MM Demir, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 6

Makale Adı : Research Article Testing the Performance of Various Polymeric Antiscalants for Mitigation of Sb-Rich Precipitates Mimicking Stibnite-Based Geothermal Deposits

Yazar Bilgisi : C Çiftçi, E Karaburun, S Tonkul, A Baba, MM Demir, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı :

Makale Adı : An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Sanliurfa), Turkey [içme kuIIanma suyu kalitesinin çevre sağhğı …

Yazar Bilgisi : I Bayhan, MI Yeşilnacar, AD Yetiş, E Tutkun
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı :

Makale Adı : An evaluation of drinking-usage water quality in terms of environmental health: A case study of Siverek (Şanliurfa), Turkey

Yazar Bilgisi : İ Bayhan, MI Yesilnacar, AD Yetiş, E Tutkun
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 9

Makale Adı : Assessment of Harran plain groundwater in terms of arsenic contamination

Yazar Bilgisi : P YAPICIOĞLU, P Derin, M irfan YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 5

Makale Adı : Oxidative stress, DNA damage and apoptosis levels in those who use borderline high level fluoride content drinking water

Yazar Bilgisi : A Kirmit, Mİ Yeşilnacar, M Çalışır, İ Bayhan, H Çelik
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : GAP’ın en büyük sulama sahasında jeotermal sulardan kaynaklanan potansiyel ağır metal kirliliğinin araştırılması

Yazar Bilgisi : P Derin, AD Yetiş, Mİ Yeşilnacar, P YAPICIOĞLU
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 8

Makale Adı : Türkiye Jeoloji Bülteni

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, P Derin, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Energy cost assessment of a dairy industry wastewater treatment plant

Yazar Bilgisi : P Yapıcıoğlu, MI Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 17

Makale Adı : Investigation of potential heavy metal pollution caused by geothermal waters in GAP's largest irrigation area

Yazar Bilgisi : P Derin, AD Yetis, MI Yesilnacar, P Yapicioglu
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Optimization of municipal solid waste collection and transportation routes, through linear programming and geographic information system: a case study from Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : O Rızvanoğlu, S Kaya, M Ulukavak, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 39

Makale Adı : Energy Cost Assessment of Sludge Dewatering Process

Yazar Bilgisi : PS Yapıcıoğlu, MI Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Geological and hydrogeochemical properties of geothermal systems in the southeastern region of Turkey

Yazar Bilgisi : A Baba, F Şaroğlu, I Akkuş, N Özel, Mİ Yeşilnacar, MT Nalbantçılar, ...
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 33

Makale Adı : A preliminary geoengineering assessment of Bazda antique underground quarries in Şanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : C Ağan, Mİ Yeşilnacar, M Geniş, S Kulaksız, R Ulusay, Ö Aydan, ...
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Eyyübiye ilçesi (Şanlıurfa) içme-kullanma suları kalitesinin çevre sağlığı açısından araştırılması/Eyyubiye district (Şanlıurfa) investigation of quality of drinking-using …

Yazar Bilgisi : S ÖZGÜR GETER
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Removal of Nitrate from Aqueous Solutions by Batch Electrocoagulation Processes Using Al and Fe Plate Electrodes

Yazar Bilgisi : BY KARABULUT, AD ATASOY, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Hydrogeochemical characteristics and quality assessment of groundwater in Balikligol Basin, Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : R Yetiş, AD Atasoy, A Demir Yetiş, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 59

Makale Adı : Optimization of municipal solid waste collection and transportation routes, through linear programming and geographic information system: a case study from Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : O Rizvanoglu, S Kaya, M Ulukavak, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Kamu-Özel Sektörde Jeotermal Suların Yönetiminin Mevzuat Bakımından İncelenmesi ve Bazı Öneriler, 72

Yazar Bilgisi : P Derin, F Çiçek, M Çayır, E Karaca, C Çiftçi, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : EVALUATION OF TOTAL ORGANIC CARBON REMOVAL EFFICIENCY IN SANLIURFA DRINKING WATER TREATMENT PLANT

Yazar Bilgisi : BY KARABULUT, A CANPOLAT, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Katı atıklar için optimum güzergâh tespiti ve alansal dağılım haritalarının cbs ortamında oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) örneği

Yazar Bilgisi : ME ÇAKIR, AD YETİŞ, Mİ YEŞİLNACAR, M ULUKAVAK
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 10

Makale Adı : Şanlıurfa konvansiyonel içme suyu arıtma tesisinintoplam organik karbon bakımından arıtma veriminin belirlenmesi/Determination of treatment effi̇ci̇ency of Şanlıurfa …

Yazar Bilgisi : A CANPOLAT
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : MONTMORİLLONİT KİLİNİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE NİTRAT GİDERİMİNDE ALÜMİNYUM MİKTARI VE FLOK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazar Bilgisi : BY KARABULUT, AD ATASOY, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Essential element contents of Turkish black tea

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar, AF Atasoy
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 9

Makale Adı : Fluoride contamination in groundwater and its removal by adsorption and electrocoagulation processes

Yazar Bilgisi : BY KARABULUT, AD ATASOY, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 7

Makale Adı : Katı Atıklar Için Optimum Güzergâh Tespiti Ve Alansal Dağılım Haritalarının Cbs Ortamında Oluşturulması: Suruç (Şanlıurfa) Örneği

Yazar Bilgisi : M Çakir Emin, A Yetiş Demir, M Yeşilnacar Irfan, M Ulukavak
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Şanlıurfa taş ocaklarının çevresel jeolojik özellikleri ve toz emisyonu ölçümü bakımından araştırılması/Investigation of Şanlıurfa quarries in terms of environmental geological …

Yazar Bilgisi : N VEZİR
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Nutritional minerals and heavy metals in tea infusions and daily intake of human body

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar, A Yildirim, AF Atasoy
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 10

Makale Adı : AFRİKA’DA YAŞANAN SIKINTILARDA BEŞERİN BULAŞIK ELİNİN İZLERİ

Yazar Bilgisi : M irfan YEŞİLNACAR, H YILDIZ
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Karaali (Şanlıurfa) jeotermal sahasının ağır metal kirliliği açısından araştırılması/Investigation of Karaali (Sanliurfa) geothermal field in terms of heavy metal pollution

Yazar Bilgisi : P DERİN
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Determination of the optimum routes and performing of the spatial distribution maps for solid waste using GIS: A case of study from Suruç (Şanlıurfa)

Yazar Bilgisi : ME Çakır, A Demir-Yetiş, Mİ Yeşilnacar, M Ulukavak
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 5

Makale Adı : Mardin merkez ve ilçeleri için anropojenik yayılı kirletici kaynaklarından hayvansal kirlilik yükünün belirlenmesi

Yazar Bilgisi : P Derin, AD Yetiş, Mİ Yeşilnacar, R Yetiş
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 7

Makale Adı : Essential element contents of Turkish black tea, non-alcoholic beverages

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar, AF Atasoy
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Kebab restaurant workers; A Risky Business

Yazar Bilgisi : Z Sak, S Kurtulus, B Ocakli, I Bayhan, MI YesIlnacar, P Arbak
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Atık floresan lambalardan cıva geri kazanımı

Yazar Bilgisi : Y Akyol, Mİ YEŞİLNACAR, P Derin, SM TURP
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Investigation of drinking water quality in terms of high fluoride level in a rural area: the case of Sarım and Karataş village (Şanlıurfa), first findings

Yazar Bilgisi : P Derin, Mİ Yeşilnacar, İ Bayhan, M Çalışır, A Kirmit
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 5

Makale Adı : Katı atık toplama güzergâh optimizasyonu: Haliliye (Şanlıurfa) İlçesi örneği/Optimization of solid waste collection route: the example of Hali̇li̇ye (Şanliurfa) county

Yazar Bilgisi : O RIZVANOĞLU
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Katı atık verilerinin CBS ile değerlendirilmesi: Suruç (Şanlıurfa) örneği/Evaluation of solid waste data by GIS: Suruç (Sanliurfa) case study

Yazar Bilgisi : ME ÇAKIR
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Respiratory symptoms and pulmonary functions before and after pesticide application in cotton farming

Yazar Bilgisi : İ BAYHAN, Mİ YEŞİLNACAR, M AKGÜN, P ARBAK
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 15

Makale Adı : Balıklıgöl havzası su kaynaklarının nitrat ve nitrit seviyelerinin belirlenmesi

Yazar Bilgisi : R Yetiş, AD Atasoy, AD YETİŞ, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 16

Makale Adı : Seasonal investigation of atmospheric desert dust affecting sanliurfa using modis satellite and hysplit model data

Yazar Bilgisi : TR DOĞAN, Mİ YEŞİLNACAR, MA Cullu
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 7

Makale Adı : Ceylanpınar Ovası’nda yeraltı suyu tuzluluğunun coğrafi bilgi sistemi destekli incelenmesi

Yazar Bilgisi : AD YETİŞ, Mİ YEŞİLNACAR, Z SELEK
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 6

Makale Adı : Karstik Bir Bölgede Yeraltı Suyunda Tespit Edilen Klorür ve Florür Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi: Balıklıgöl Havzası Örneği, Şanlıurfa

Yazar Bilgisi : R Yetiş, AD Atasoy, A Demir Yetiş, MI Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Post-irrigation degradation of land and environmental resources in the Harran plain, southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : AV Bilgili, İ Yeşilnacar, K Akihiko, T Nagano, A Aydemir, HS Hızlı, A Bilgili
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 27

Makale Adı : The hydrogeochemical occurrence of fluoride in groundwater and its effect on human health: a case study from Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 10

Makale Adı : Bazı kamu kuruluşlarında iç hava kalitesinin araştırılması/Investigation of indoor air quality in some public instituions

Yazar Bilgisi : K PARMAKSIZ
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Respiratory symptoms in adults living in pesticides applied fields

Yazar Bilgisi : ZHA Sak, Ş Kurtuluş, B Ocaklı, ZN Töreyin, İ Bayhan, Mİ Yeşilnacar, ...
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Su Damlasında Bilim ve Din

Yazar Bilgisi : K YENİGÜN, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Respiratory health of children in pesticide applied areas

Yazar Bilgisi : ZHA Sak, Ş Kurtuluş, B Ocaklı, ZN Töreyin, İ Bayhan, Mİ Yeşilnacar, ...
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı :

Makale Adı : FLUORIDE IN GROUNDWATER AND ITS EFFECTS ON HUMAN HEALTH

Yazar Bilgisi : AD ATASOY, Mİ YEŞİLNACAR, B YAZICI, MÖ ŞAHİN
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Assessment of iron oxide and local cement clay as potential fluoride adsorbents

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Evaluation of fluoride concentration and daily intake by human from tea infusions

Yazar Bilgisi : A ATASOY, M Yesilnacar, A ATASOY
Yayın Tarihi : 2016
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Geomedical assessment of an area having high-fluoride groundwater in southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, A Demir Yetiş, ÇT Dülgergil, M Kumral, AD Atasoy, ...
Yayın Tarihi : 2016
Atıf Sayısı : 51

Makale Adı : World Journal of Environmental Research

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar, BY Karabulut, MO Sahin
Yayın Tarihi : 2016
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Harran ovası serbest akiferinde yaz ve kış dönemleri nitrat kirliliğinin araştırılması (2014-2015)

Yazar Bilgisi : N Kahraman, AD Atasoy, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2016
Atıf Sayısı : 11

Makale Adı : Sınıraşan Bir Yeraltısuyu Havzasında Su Kalitesinin Belirlenmesi Ceylanpınar Ovası Örneği

Yazar Bilgisi : A DEMİR YETİŞ, M YEŞİLNACAR, Z SELEK
Yayın Tarihi : 2015
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi

Yazar Bilgisi : A Baba, İ Akkuş, F Şaroğlu, N Özel, Mİ Yeşilnacar, MT Nalbantçılar, ...
Yayın Tarihi : 2015
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Yeraltı sularında florür kirlenmesi/Fluoride contamination in groundwater

Yazar Bilgisi : Sİ TEKİNER
Yayın Tarihi : 2015
Atıf Sayısı :

Makale Adı : GAP Jeotermal Kaynakları Geliştirme Projesi

Yazar Bilgisi : A BABA, İ AKKUŞ, F ŞAROĞLU, N ÖZEL, Mİ YEŞİLNACAR, ...
Yayın Tarihi : 2015
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Yer altı sularında nitrat giderimi/The removal of nitrate in groundwater

Yazar Bilgisi : S SERİN
Yayın Tarihi : 2014
Atıf Sayısı :

Makale Adı : A Preliminary Geoengineering Assessment of Bazda Antique Underground Quarries in Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : C Agan, MI Yesilnacar, M Genis, S Kulaksiz, R Ulusay, Ö Aydan, ...
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 5

Makale Adı : Effects of acid mine drainage on groundwater quality: a case study from an open-pit copper mine in eastern Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, Z Kadiragagil
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 24

Makale Adı : Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin endüstriyel eko parka dönüştürülme potansiyelinin araştırılması/Investigating the potential convertibility of Şanlıurfa Organized …

Yazar Bilgisi : N KASAR
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Removal of fluoride from contaminated ground water using raw and modified bauxite

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar, MO Sahin
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 27

Makale Adı : Yeraltı Sularında Yüksek Florürün Oluşumu, Dağılımı, İnsan Sağlığına Etkileri ve Florür Gideriminin Araştırılması, KB Şanlıurfa

Yazar Bilgisi : MI Yeşilnacar, AD Atasoy, M Kumral, ÇT Dülgergil, M Aydoğdu
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Yeraltı sularında yüksek florün oluşumu, dağılımı, insan sağlığına etkileri ve florür gideriminin araştırılması, Kb Şanlıurfa

Yazar Bilgisi : Mİ YEŞİLNACAR, M AYDOĞDU, ÇT DÜLGERGİL, AD ATASOY, ...
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Fluoride adsorption on the raw clays

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı :

Makale Adı : The occurrence, distribution and removal of high-fluoride in groundwater and its effects on human health in Northwestern Sanlıurfa

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, AD Atasoy, M Aydogdu, M Kumral, CT Dulgergil
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : The occurrence, distribution and removal of high-fluoride in groundwater and its effects on human health in northwestern S anlıurfa

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, AD Atasoy, M Aydogdu, M Kumral, CT Dulgergil
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : HARRAN OVASINDA YERALAN ORTAÖREN ÇÖKME ÇUKURUNUN OLUŞUMU VE PEDO-JEOLOJİK KARAKTERİSTİKLERİ

Yazar Bilgisi : A SEYREK, M YEŞİLNACAR, S AYDEMİR, T DEMİR
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı :

Makale Adı : High fluoride level in ground water and fluoride adsorption on activated carbon

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar, AZ Celik
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Artificial neural network prediction of sulfate and SAR in an unconfined aquifer in southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, E Sahinkaya
Yayın Tarihi : 2012
Atıf Sayısı : 26

Makale Adı : Municipal solid waste landfill site selection for the city of Şanliurfa-Turkey: an example using MCDA integrated with GIS

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, ML Süzen, BŞ Kaya, V Doyuran
Yayın Tarihi : 2012
Atıf Sayısı : 99

Makale Adı : Assessing the endosulfan contamination in an unconfined aquifer

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, AR Mermut, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2012
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Asidik maden sızıntı sularının yer altı suyu kalitesine etkisi: Ergani-Maden Bakır İşletmesi örneği/Effect of acid mine drainage on groundwater quality: A case study from …

Yazar Bilgisi : Z Kadirağagil
Yayın Tarihi : 2011
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Effect of irrigation on a deep aquifer: a case study from the semi-arid Harran Plain, GAP Project, Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, I Yenigun
Yayın Tarihi : 2011
Atıf Sayısı : 24

Makale Adı : Asidik maden sızıntı sularının yer altı suyu kalitesine etkisi: Ergani-Maden Bakır İşletmesi örneği

Yazar Bilgisi : Z Kadirağagil
Yayın Tarihi : 2011
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Effect Of Irrigation On A Deep Aquifer: A Case Study From The Semi-Arid Harran Plain, GAP Project, Turkey: Bull

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, İ Yenigün
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : In-cloud alteration of desert-dust matrix and its possible impact on health: a test in southeastern Anatolia, Turkey

Yazar Bilgisi : TR Dogan, AC Saydam, MI Yesilnacar, M Gencer
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 9

Makale Adı : Groundwater pollution due to agricultural practices in a semiarid area

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 6

Makale Adı : Karataş ve Sarım Köylerinin İçme ve Kullanma Suyunda Yüksek Florür Şüphesiyle Çocukların Dişlerinde Oluşan Sorunun İncelenmesi

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Effect of high sulfate concentration on the corrosivity: a case study from groundwater in Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 43

Makale Adı : Side-by-side comparison of horizontal subsurface flow and free water surface flow constructed wetlands and artificial neural network (ANN) modelling approach

Yazar Bilgisi : M Naz, S Uyanik, MI Yesilnacar, E Sahinkaya
Yayın Tarihi : 2009
Atıf Sayısı : 60

Makale Adı : Hidrolojik Verilerdeki Trendlerin Sebep-Sonuç İlişkisinin Harita Üzerleme Tekniği ile İncelenmesi ve Fırat Havzası/gap Su Kaynakları için Örnek Bir Uygulama, 2

Yazar Bilgisi : K Yenigün, R Ecer, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2009
Atıf Sayısı : 6

Makale Adı : Şanlıurfa Düzenli Depolama Tesisinin Yapım Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Uygulanan Çözümler

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, MS Güllüoğlu
Yayın Tarihi : 2009
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Generation of GIS based algorithms for site selection in landfill

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, ML Süzen, V Doyuran, B Şener
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Trend analysis for examining the interaction between the Atatürk Dam Lake and its local climate

Yazar Bilgisi : H Bulut, B Yesilata, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 7

Makale Adı : Neural network prediction of nitrate in groundwater of Harran Plain

Yazar Bilgisi : M Irfan Yesilnacar, E Sahinkaya, M Naz, B Ozkaya
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Neural network prediction of nitrate in groundwater of Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, E Sahinkaya, M Naz, B Ozkaya
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 175

Makale Adı : Generation of GIS-based algorithms for site selection of sanitary landfilling

Yazar Bilgisi : MI Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : An environmental geomorphologic approach to site selection for hazardous wastes

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, H Cetin
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 46

Makale Adı : Physico-thermal and mechanical properties of Sanliurfa limestone, Turkey

Yazar Bilgisi : P Turgut, MI Yesilnacar, H Bulut
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 30

Makale Adı : Toz bulutlarının iç ve dış ortam hava kalitesine etkileri: Şanlıurfa örneği

Yazar Bilgisi : H Bulut, Mİ Yeşilnacar, T Rastgeldi, M Aslan, D Uçar
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 17

Makale Adı : Neural network prediction of nitrate in groundwater of Harran Plain, Turkey M. Irfan Yesilnacar

Yazar Bilgisi : E Sahinkaya, N Muhsin, B Ozkaya
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 6

Makale Adı : Hydrochemical characteristics and the effects of irrigation on groundwater quality in Harran Plain, GAP Project, Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, MS Gulluoglu
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 87

Makale Adı : Determination of groundwater quality and pollution potential of the Harran Plain, Sanlıurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, F Demir, S Uyanik, G Yılmaz, T Demir
Yayın Tarihi : 2007
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Harran ovası yeraltı suyu kalitesi ve kirlenme potansiyelinin belirlenmesi

Yazar Bilgisi : Mİ YEŞİLNACAR, F DEMİR, S UYANIK, Y GÜZEL, T DEMİR
Yayın Tarihi : 2007
Atıf Sayısı : 12

Makale Adı : The effects of the largest irrigation of GAP project on groundwater quality, Sanliurfa-Harran plain, Turkey

Yazar Bilgisi : IM Yesilnacar, SM Gulluoglu
Yayın Tarihi : 2007
Atıf Sayısı : 25

Makale Adı : Hydrochemical characteristics and the effects of irrigation on groundwater quality in Harran Plain

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, MS GULLUOGLU
Yayın Tarihi : 2007
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : The effects of the largest irrigation of GAP project on groundwater quality, Şanlıurfa-Harran plain, Turkey

Yazar Bilgisi : İM Yeşilnacar, MS Güllüoğlu
Yayın Tarihi : 2007
Atıf Sayısı : 9

Makale Adı : Harran Ovası yeraltı suyu kalitesinin araştırılması/Investigation of groundwater quality of the Harran Plain Turkey

Yazar Bilgisi : MS GÜLLÜOĞLU
Yayın Tarihi : 2006
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Atatürk baraj gölünün bölge iklimi üzerine etkisinin trend analizi ile tespiti

Yazar Bilgisi : H Bulut, B Yeşilata, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2006
Atıf Sayısı : 37

Makale Adı : Yapı Malzemesi Olarak Urfa Taşının Mekanik

Yazar Bilgisi : P TURGUT, Mİ YEŞİLNACAR, H BULUT
Yayın Tarihi : 2006
Atıf Sayısı : 5

Makale Adı : Yapı Malzemesi Olarak Urfa Taşının Mekanik, Fiziksel ve Teknolojik Özelliklerinin Tespiti

Yazar Bilgisi : P Turgut, Mİ Yeşilnacar, H Bulut
Yayın Tarihi : 2006
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Determination of The Impact of Ataturk Dam Lake on Regional Climate by Trend Analysis

Yazar Bilgisi : H Bulut, B Yesilata, M Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2006
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Site selection for hazardous wastes: a case study from the GAP area, Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, H Cetin
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 131

Makale Adı : Investigation of water quality of the world's largest irrigation tunnel system, the Sanliurfa Tunnels in Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, S Uyanik
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 34

Makale Adı : GAP İlleri İçin Nüfus Tahmini ve Katı Atık Miktarının Belirlenmesi

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, Y Bayındır, S Uyanık, Ö Demir, A Kırıkçı
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Rapid assessment of river water quality in Turkey using benthic macroinvertebrates

Yazar Bilgisi : S Uyanik, G Yilmaz, MI Yesilnacar, M Aslan, O Demir
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 40

Makale Adı : Harran Ovası Çökme Çukurları, IV

Yazar Bilgisi : S Aydemir, T Demir, I Yeşilnacar, A Seyrek, E Doğan
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı :

Makale Adı : River terrace sequences in Turkey: sources of evidence for lateral variations in regional uplift

Yazar Bilgisi : T Demir, İ Yeşilnacar, R Westaway
Yayın Tarihi : 2004
Atıf Sayısı : 68

Makale Adı : GAP Bölgesinde sıcaklık ve nem parametrelerindeki baraj gölü kaynaklı değişim trendinin araştırılması

Yazar Bilgisi : B YEŞİLATA, H Bulut, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 2004
Atıf Sayısı : 19

Makale Adı : Grouting applications in the Sanliurfa tunnels of GAP, Turkey

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2003
Atıf Sayısı : 27

Makale Adı : Zonguldak-Armutçuk Arasindaki Bölgenin Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri. I

Yazar Bilgisi : H Keskin, S Pelin, MI Yeúilnacar
Yayın Tarihi : 2001
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Türkiye Çevre Kirlenmesinin Öncelikleri ve Katı Atık Bertaraf Yöntemleri

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, H Keskin, M Söylemez
Yayın Tarihi : 2001
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : GAP Bölgesinde Evsel Katı Atık Sorunu ve Bazı Değerlendirmeler

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, S Pulcu, B Selçuk
Yayın Tarihi : 2001
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : Seasonal variations of the water quality of Atatürk dam Lake

Yazar Bilgisi : MS Yazgan, B Armagan, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 2001
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Estimation of hazardous waste materials to be generated in the GAP region

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, H Cetin, MS Yazgan
Yayın Tarihi : 2000
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Şanlıurfa ve Çevresinin İklim Özellikleri ve Atatürk Barajının Yöre İklimi Üzerine Etkileri. 52

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, H Gülşen
Yayın Tarihi : 1999
Atıf Sayısı : 10

Makale Adı : Site selection for solid wastes in Sanliurfa

Yazar Bilgisi : MI Yesilnacar, H Cetin
Yayın Tarihi : 1999
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : GAP kapsamındaki illerin su bilançosu

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar, R Gerger, MS Yazgan
Yayın Tarihi : 1998
Atıf Sayısı : 4

Makale Adı : Evsel Atıksularda Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi

Yazar Bilgisi : H Gülşen, Mİ Yeşilnacar, O Yıldız, R Gerger
Yayın Tarihi : 1997
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Evsel Atıksularda Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi, 2

Yazar Bilgisi : H Gülşen, Mİ Yeşilnacar, O Yıldız, R Gerger
Yayın Tarihi : 1997
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Paket Arıtma Sistemlerinde Kullanılan Arıtma Prosesleri ve Yapısal Özellikleri, I

Yazar Bilgisi : O Yıldız, R Gerger, C Kınacı, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 1997
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : Suruç (Ş. Urfa) Kuzeydoğusunun jeolojik ve petrografik incelenmesi

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 1995
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Municipal Waste Collection Applying Optimization of Transportation Routes Using Ant Colony Algorithm

Yazar Bilgisi : H Pamukçu, PS Yapıcıoğlu, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : HİDROLOJİK VERİLERDEKİ TRENDLERİN SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN HARİTA ÜZERLEME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ VE FIRAT HAVZASI/GAP SU KAYNAKLARI İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

Yazar Bilgisi : K YENİGÜN, R ECER, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Suruç (Şanlıurfa) kuzeydoğusunun jeolojik ve petrografik incelenmesi

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : İçme Kullanma Suyu Kalitesinin Çevre Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi: Siverek (Şanlıurfa) Örneği

Yazar Bilgisi : İ Bayhan, MI Yesilnacar, A Demir Yetiş, E Tutkun
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : NEW HORIZONS IN THE HEALTH SCIENCES

Yazar Bilgisi : AI KARABULUT, AB URAL, AS ERENLER, B TÜRKOĞLU, ...
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : ŞANLIURFA’DA HASTANE ATIKLARININ SIFIR ATIK YÖNETIM SISTEMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI: ÖRNEK BIR ÇALIŞMA

Yazar Bilgisi : M ÖNCEL, H ÇELİK, Mİ YEŞİLNACAR
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : A Study on Collection and Transportation Route Optimizations for Municipal Solid Wastes

Yazar Bilgisi : Aİ Karabulut, BY Karabulut, H Pamukçu, Mİ Yeşilnacar, P Derin
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Uyanik. MI Yesilnacar. and E. Sahinkaya. 2009. Side-by-side comparison of horizontal subsurface flow and free water surface flow constructed wetlands and artificial neural …

Yazar Bilgisi : MS Naz
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı : 2

Makale Adı : A comparative study on the selection of the most suitable route for the collection and transportation of municipal solid waste

Yazar Bilgisi : H PAMUKÇU, BY KARABULUT, P DERİN, Mİ YEŞİLNACAR, ...
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin çevre ve geridönüşüm konusundaki tutumlarının incelenmesi: Kayapınar ilçesi (Diyarbakır) örneği

Yazar Bilgisi : E Demircan
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı : 1

Makale Adı : Yazıcı-Karabulut B., Özdemir-Şahin M.,(2016) Fluoride in Groundwater and Its Effects on Dental Health

Yazar Bilgisi : AD Atasoy, Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı : 8

Makale Adı : Yarı Kurak Harran Ovasındaki Arazi Kullanımı/Örtü Değişiklikleri ve Bunların Yükselen Yeraltı Suyu Seviyesi Üzerindeki Olası Etkileri

Yazar Bilgisi : Aİ Karabulut, Mİ Yeşilnacar, FB Ernst, S Naryaprağı
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Harran Ovasında yer alan Ortaören çökme çukurunun olusumu ve pedo-jeolojik karakteristikleri. Marmara Cografya Dergisi 2003

Yazar Bilgisi : A Seyrek, MI Yesilnacar, S Aydemir, T Demir
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı : 3

Makale Adı : A model based optimization study with OLI stream analyzer for separate metal recovery from acid mine drainage

Yazar Bilgisi : E Sahinkaya, M Gungor, A Bayrakdar, Z Yucesoy, S Uyanik, MI Yesilnacar
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : GAP bölgesinde tehlikeli atıklar için jeolojik yer seçimi

Yazar Bilgisi : Mİ Yeşilnacar
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Optimal route selection using network analysis in terms of time, cost and fuel savings: The case of İskenderun, Türkiye

Yazar Bilgisi : BY KARABULUT, Aİ KARABULUT, P DERİN, Mİ YEŞİLNACAR, ...
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Makale Adı : Lee, CF, 531 Li, JSM, 435

Yazar Bilgisi : S Li, W Chou, WK Chow, S Dalgıc, P Dong, S Ebisu, M El Tani, ...
Yayın Tarihi : 0
Atıf Sayısı :

Yıl - Makale Sayısı Grafiği

Toplam Makale Sayısı (WOS) : 56

Makale Adı : Bottled water quality assessment through entropy-weighted water quality index (EWQI) and pollution index of groundwater (PIG): a case study in a fast-growing metropolitan area in Turkiye

Yazar Bilgisi : Yazici-Karabulut, Benan, Kocer, Yasar, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2024
Atıf Sayısı : 3
Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

Makale Adı : Health risk assessment in an area of dental fluorosis disease from high fluoride drinking water: a case study from southeastern Turkiye

Yazar Bilgisi : Karabulut, Benan Yazici, Derin, Perihan, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2024
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

Makale Adı : Assessment of the knowledge, emotions and behaviours of secondary school students towards the environment and recycling in Southeastern Türkiye

Yazar Bilgisi : Polat, Meryem Betuel, Karacizmeli, Izzettin Hakan, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2024
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONarrow_drop_down

Makale Adı : Potentially Toxic Metals and Health

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan, Tutkun, Engin
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : N/A

Makale Adı : Dental Fluorosis Cases in Turkey

Yazar Bilgisi : Derin, Perihan, Yazici-Karabulut, Benan, Ozer, Hazal
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : N/A

Makale Adı : Defluoridation

Yazar Bilgisi : Yazici-Karabulut, Benan, Derin, Perihan, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : N/A

Makale Adı : Energy cost optimization of groundwater treatment using biochar adsorption process: An experimental approach

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 3
Yayın Yeri : WATER SUPPLY

Makale Adı : Socioeconomic driving forces of land use/cover changes in the semi-arid Harran plain and their probable implications on arising groundwater level, the GAP area of southeastern Turkiye

Yazar Bilgisi : Karabulut, Abdullah Izzeddin, Karabulut, Benan Yazici, Derin, Perihan
Yayın Tarihi : 2023
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : ACTA GEOPHYSICA

Makale Adı : Experimental modeling of antimony sulfides-rich geothermal deposits and their solubility in the presence of polymeric antiscalants

Yazar Bilgisi : Karaburun, Emre, Sozen, Yigit, Demir, Mustafa M.
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 1
Yayın Yeri : GEOTHERMICS

Makale Adı : Novel machine learning techniques based hybrid models (LR-KNN-ANN and SVM) in prediction of dental fluorosis in groundwater

Yazar Bilgisi : Atas, Musa, Yesilnacar, Mehmet Irfan, Yetis, Aysegul Demir
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 7
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH

Makale Adı : Landfill siting for municipal solid waste using remote sensing and geographic information system integrated analytic hierarchy process and simple additive weighting methods from the point of view of a fast-growing metropolitan area in GAP area of Turkey

Yazar Bilgisi : Karabulut, Abdullah Izzeddin, Yazici-Karabulut, Benan, Cullu, Mehmet Ali
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 7
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

Makale Adı : Investigating energy costs for a wastewater treatment plant in a meat processing industry regarding water-energy nexus

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 7
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

Makale Adı : Grey water footprint assessment of groundwater resources in southeastern Turkey: effect of recharge

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 10
Yayın Yeri : WATER SUPPLY

Makale Adı : Predictive modelling and seasonal analysis of water quality indicators: three different basins of Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : Ilhan, Nagehan, Demir Yetis, Aysegul, Atasoy, Ayse Dilek Sinanmis
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 11
Yayın Yeri : ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY

Makale Adı : Economic performance index assessment of an industrial wastewater treatment plant in terms of the European Green Deal: effect of greenhouse gas emissions

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 9
Yayın Yeri : JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE

Makale Adı : Geodesign - a New Approach for Rapid Development of Planning and Carbon Sequestration Scenarios

Yazar Bilgisi : Ernst, Fred Baris, Karabulut, Abdullah Izzeddin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2022
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : N/A

Makale Adı : Grey water footprint assessment of geothermal water resources in the southeastern Anatolia region

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 1
Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

Makale Adı : Groundwater Quality Assessment Using GIS Based on some Pollution Indicators over the Past 10 Years (2005-2015): a Case Study from Semi-Arid Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : Yetis, Aysegul Demir, Kahraman, Nilgun, Kara, Hatice
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 19
Yayın Yeri : WATER AIR AND SOIL POLLUTION

Makale Adı : Seasonal and spatial variations in water quality of deep aquifer in the Harran plain, GAP project, southeastern Anatolia, Turkey

Yazar Bilgisi : Yenigun, Ibrahim, Bilgili, Ali Volkan, Yalcin, Hamza
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 5
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Makale Adı : Electrocoagulation for nitrate removal in groundwater of intensive agricultural region: a case study of Harran plain, Turkey

Yazar Bilgisi : Karabulut, Benan Yazici, Atasoy, Ayse Dilek, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 14
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Makale Adı : The relationship between particulate matter and childhood respiratory complaints and peak expiratory flows in Harran agricultural area

Yazar Bilgisi : Sak, Zafer Hasan Ali, Kurtulus, Serif, Arbak, Peri Meram
Yayın Tarihi : 2021
Atıf Sayısı : 1
Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS

Makale Adı : Assessment of Harran Plain Groundwater in Terms of Arsenic Contamination

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Derin, Perihan, Yesilnacar, M. Irfan
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 3
Yayın Yeri : TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY

Makale Adı : Investigation of Potential Heavy Metal Pollution Caused by Geothermal Waters in GAP's Largest Irrigation Area

Yazar Bilgisi : Derin, Perihan, Yetis, Aysegul Demir, Yapicioglu, Pelin
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 6
Yayın Yeri : TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY

Makale Adı : Optimization of municipal solid waste collection and transportation routes, through linear programming and geographic information system: a case study from Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : Rizvanoglu, Onur, Kaya, Serkan, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 22
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Makale Adı : Energy cost assessment of a dairy industry wastewater treatment plant

Yazar Bilgisi : Yapicioglu, Pelin, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 14
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Makale Adı : Testing the Performance of Various Polymeric Antiscalants for Mitigation of Sb-Rich Precipitates Mimicking Stibnite-Based Geothermal Deposits

Yazar Bilgisi : Ciftci, Celal, Karaburun, Emre, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2020
Atıf Sayısı : 2
Yayın Yeri : GEOFLUIDS

Makale Adı : Hydrogeochemical characteristics and quality assessment of groundwater in Balikligol Basin, Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : Yetis, Recep, Atasoy, Ayse Dilek, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 40
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Makale Adı : FLUORIDE CONTAMINATION IN GROUNDWATER AND ITS REMOVAL BY ADSORPTION AND ELECTROCOAGULATION PROCESSES

Yazar Bilgisi : Yazici Karabulut, Benan, Atasoy, Ayse Dilek, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 5
Yayın Yeri : SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI

Makale Adı : Geological and hydrogeochemical properties of geothermal systems in the southeastern region of Turkey

Yazar Bilgisi : Baba, A., Saroglu, F., Yazdani, H.
Yayın Tarihi : 2019
Atıf Sayısı : 26
Yayın Yeri : GEOTHERMICS

Makale Adı : SEASONAL INVESTIGATION OF ATMOSPHERIC DESERT DUST AFFECTING SANLIURFA USING MODIS SATELLITE AND HYSPLIT MODEL DATA

Yazar Bilgisi : Dogan, Tuba Reastgeldi, Yesilnacar, Mehmet Irfan, Cullu, Mehmet Ali
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 4
Yayın Yeri : SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI

Makale Adı : Respiratory symptoms and pulmonary functions before and after pesticide application in cotton farming

Yazar Bilgisi : Sak, Zafer Hasan Ali, Kurtulus, Serif, Arbak, Peri
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 7
Yayın Yeri : ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE

Makale Adı : Kebab restaurant workers; A Risky Business

Yazar Bilgisi : Sak, Zafer, Kurtulus, Serif, Arbak, Peri
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL

Makale Adı : Post-irrigation degradation of land and environmental resources in the Harran plain, southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : Bilgili, Ali Volkan, Yesilnacar, Irfan, Bilgili, Aysin
Yayın Tarihi : 2018
Atıf Sayısı : 15
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Makale Adı : Respiratory symptoms in adults living in pesticides applied fields

Yazar Bilgisi : Sak, Zafer Hasan Ali, Kurtulus, Serif, Arbak, Peri
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 1
Yayın Yeri : EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL

Makale Adı : Respiratory health of children in pesticide applied areas

Yazar Bilgisi : Sak, Zafer Hasan Ali, Kurtulus, Serif, Arbak, Peri
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 0
Yayın Yeri : EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL

Makale Adı : ASSESSMENT OF IRON OXIDE AND LOCAL CEMENT CLAY AS POTENTIAL FLUORIDE ADSORBENTS

Yazar Bilgisi : Atasoy, Ayse Dilek, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2017
Atıf Sayısı : 4
Yayın Yeri : ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING

Makale Adı : Geomedical assessment of an area having high-fluoride groundwater in southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, Mehmet Irfan, Yetis, Aysegul Demir, Aydogdu, Murat
Yayın Tarihi : 2016
Atıf Sayısı : 33
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Makale Adı : A preliminary geoengineering assessment of Bazda antique underground quarries in, Sanliurfa, Turkey

Yazar Bilgisi : Agan, C., Yesilnacar, M. I., Yucel, M. D.
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 3
Yayın Yeri : N/A

Makale Adı : Removal of Fluoride from Contaminated Ground Water Using Raw and Modified Bauxite

Yazar Bilgisi : Atasoy, Ayse Dilek, Yesilnacar, Mehmet Irfan, Sahin, Muge Ozdemir
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 21
Yayın Yeri : BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Makale Adı : Effects of acid mine drainage on groundwater quality: a case study from an open-pit copper mine in eastern Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Kadiragagil, Zekiye
Yayın Tarihi : 2013
Atıf Sayısı : 21
Yayın Yeri : BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT

Makale Adı : Municipal solid waste landfill site selection for the city of Sanliurfa-Turkey: an example using MCDA integrated with GIS

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Suzen, M. Lutfi, Doyuran, Vedat
Yayın Tarihi : 2012
Atıf Sayısı : 54
Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH

Makale Adı : Artificial neural network prediction of sulfate and SAR in an unconfined aquifer in southeastern Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Sahinkaya, Erkan
Yayın Tarihi : 2012
Atıf Sayısı : 18
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES

Makale Adı : Assessing the Endosulfan Contamination in an Unconfined Aquifer

Yazar Bilgisi : Atasoy, Ayse Dilek, Mermut, Ahmet Ruhi, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2012
Atıf Sayısı : 1
Yayın Yeri : BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY

Makale Adı : Effect of irrigation on a deep aquifer: a case study from the semi-arid Harran Plain, GAP Project, Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Yenigun, Ibrahim
Yayın Tarihi : 2011
Atıf Sayısı : 15
Yayın Yeri : BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT

Makale Adı : Effect of high sulfate concentration on the corrosivity: a case study from groundwater in Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : Atasoy, Ayse Dilek, Yesilnacar, Mehmet Irfan
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 27
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT

Makale Adı : In-cloud alteration of desert-dust matrix and its possible impact on health: a test in southeastern Anatolia, Turkey

Yazar Bilgisi : Dogan, Tuba Rastgeldi, Saydam, A. Cemal, Gencer, Mehmet
Yayın Tarihi : 2010
Atıf Sayısı : 4
Yayın Yeri : EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY

Makale Adı : Side-by-side comparison of horizontal subsurface flow and free water surface flow constructed wetlands and artificial neural network (ANN) modelling approach

Yazar Bilgisi : Naz, Muhsin, Uyanik, Sinan, Sahinkaya, Erkan
Yayın Tarihi : 2009
Atıf Sayısı : 37
Yayın Yeri : ECOLOGICAL ENGINEERING

Makale Adı : Hydrochemical characteristics and the effects of irrigation on groundwater quality in Harran Plain, GAP Project, Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Gulluoglu, M. Said
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 56
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL GEOLOGY

Makale Adı : Physico-thermal and mechanical properties of Sanliurfa limestone, Turkey

Yazar Bilgisi : Turgut, Paki, Yesilnacar, Mehmet Irfan, Bulut, Husamettin
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 19
Yayın Yeri : BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT

Makale Adı : Neural network prediction of nitrate in groundwater of Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Sahinkaya, Erkan, Ozkaya, Bestamin
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 86
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL GEOLOGY

Makale Adı : An environmental geomorphologic approach to site selection for hazardous wastes

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, M. Irfan, Cetin, Hasan
Yayın Tarihi : 2008
Atıf Sayısı : 23
Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL GEOLOGY

Makale Adı : The effects of the largest irrigation of gap project on groundwater quality, Sanliurfa-Harran Plain, Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, Irfan M., Gulluoglu, Said M.
Yayın Tarihi : 2007
Atıf Sayısı : 9
Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

Makale Adı : Investigation of water quality of the world's largest irrigation tunnel system, the Sanliurfa Tunnels in Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, MI, Uyanik, S
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 20
Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

Makale Adı : Site selection for hazardous wastes: A case study from the GAP area, Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, MI, Cetin, H
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 68
Yayın Yeri : ENGINEERING GEOLOGY

Makale Adı : Rapid assessment of river water quality in Turkey using benthic macroinvertebrates

Yazar Bilgisi : Uyanik, S, Yilmaz, G, Demir, O
Yayın Tarihi : 2005
Atıf Sayısı : 11
Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN

Makale Adı : Grouting applications in the Sanliurfa tunnels of GAP Turkey

Yazar Bilgisi : Yesilnacar, MI
Yayın Tarihi : 2003
Atıf Sayısı : 14
Yayın Yeri : TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY

Ulusal - Uluslararası Grafiği

Yıl - Bildiri Sayısı Grafiği

Toplam Bildiri Sayısı : 90

Bildiri Adı : The residual pesticides in the groundwater of the Harran Plain-The irrigation effect

Etkinlik Adı : MedGU- Mediterranean Geosciences Union
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, ATASOY AYŞE DİLEK, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Temel Alan>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :30.11.2023
Basım Tarihi :31.12.2023

Bildiri Adı : Mitigation of Methane Emission from Groundwater Treatment Using Malt Dust Derived Biochar in Southeastern Turkey

Etkinlik Adı : Mediterranean Geosciences Union (MedGU)-23 3rd Annual Meeting
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :30.11.2023
Basım Tarihi :31.12.2023

Bildiri Adı : Assessment of Climate Change Impact on Precipitation Using Machine Learning Based Statistical Downscaling Method

Etkinlik Adı : 4th International Conference GIRE3D Participatory and Integrated Management of Water Resources in Arid Zones
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ABDULLAHI JAZULI, Tahsin Ala, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, Oluwatoyin Daramola
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Atık Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :25.11.2023
Basım Tarihi :25.11.2023

Bildiri Adı : REDUCTION OF ENERGY COSTS FROM GROUNDWATER TREATMENT USING BIOCHAR APPLICATION IN TERMS OF WATER-ENERGY NEXUS: DEVELOPMENT OF ENERGY COST INDICATOR

Etkinlik Adı : 11th Global Conference on Global Warming 2023 (GCGW-2023)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BÜYÜKKAMACI NURDAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :16.06.2023
Basım Tarihi :16.06.2023

Bildiri Adı : MINIMIZATION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM GROUNDWATER TREATMENT USING BIOCHAR DERIVED BY SOLAR PYROLYSIS IN COMPLIANCE WITH EU GREEN DEAL

Etkinlik Adı : 11th Global Conference on Global Warming 2023 (GCGW-2023)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BÜYÜKKAMACI NURDAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :16.06.2023
Basım Tarihi :16.06.2023

Bildiri Adı : Mitigation of greenhouse gas emissions from an industrial wastewater treatment plant in terms of process modification

Etkinlik Adı : International Conference on Environment & Society (EAS) The 2023 International Conference on Nile River Basin and The Sudd Wetlands: Climate Change Adaptability and Sustainability, March 20-21, 2023, Miami, Florida, USA
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :21.03.2023
Basım Tarihi :21.03.2023

Bildiri Adı : Mitigation of Greenhouse Gas Emissions from Groundwater Treatment Using Biochar Adsorption

Etkinlik Adı : International Conference on Environment & Society (EAS) The 2023 International Conference on Nile River Basin and The Sudd Wetlands: Climate Change Adaptability and Sustainability, March 20-21, 2023, Miami, Florida, USA
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :21.03.2023
Basım Tarihi :21.03.2023

Bildiri Adı : Spatiotemporal prediction of Reference Evapotranspiration in Araban region, Turkey: A Machine Learning Based Approaches

Etkinlik Adı : 5 th Intercontinental Geoinformation Days
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, Abdullahi Abdullahi Jazuli, Tahseen Mohsin Ala, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.12.2022
Basım Tarihi :15.12.2022

Bildiri Adı : Evaluation of Cutaneous Leishmaniasis cases in Şanlıurfa in 2019-2022 using geographic information systems

Etkinlik Adı : 5th Intercontinental Geoinformation Days (IGD) – 14-15 December 2022 – NIGMT Foundation, New Delhi, India
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ARKANT CEREN, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, koçer yaşar, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.12.2022
Basım Tarihi :15.12.2022

Bildiri Adı : Cases, Distribution and Process Management of Dental Fluorosis in Turkey: Some Recommendations

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : DERİN PERİHAN, YAZICI KARABULUT BENAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, Karabulut Abdullah İzettin, ATASOY AYŞE DİLEK, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BAYHAN İBRAHİM, ALP SEDA, ÖZER HAZAL
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :01.05.2022

Bildiri Adı : Cases, Distribution and Process Management of Dental Fluorosis in Turkey: Some Recommendations

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : DERİN PERİHAN, YAZICI KARABULUT BENAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, ATASOY AYŞE DİLEK, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BAYHAN İBRAHİM, ALP SEDA, ÖZER HAZAL
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.04.2022
Basım Tarihi :15.04.2022

Bildiri Adı : Cases, Distribution and Process Management of Dental Fluorosis in Turkey: Some Recommendations

Etkinlik Adı : 74. Geological Congress of Turkey with International Participation
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : DERİN PERİHAN, YAZICI KARABULUT BENAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, ATASOY AYŞE DİLEK, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BAYHAN İBRAHİM, ALP SEDA, ÖZER HAZAL
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.04.2022
Basım Tarihi :15.04.2022

Bildiri Adı : Probabilistic Approach to the Health Risk Assessment of Nitrate in Groundwater Sources of Harran Plain in SE of Turkey

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, DERİN PERİHAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.04.2022
Basım Tarihi :15.04.2022

Bildiri Adı : Groundwater Treatment Using an Agricultural Waste Derived Biochar in Terms of Arsenic Removal

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.04.2022
Basım Tarihi :15.04.2022

Bildiri Adı : Probabilistic Approach to the Health Risk Assessment of Nitrate in Groundwater Sources of Harran Plain in SE of Turkey

Etkinlik Adı : 74. Geological Congress of Turkey with International Participation
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN, DERİN PERİHAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.04.2022
Basım Tarihi :15.04.2022

Bildiri Adı : Geodesign – a New Approach for Rapid Development of Planning and Carbon Sequestration Scenarios

Etkinlik Adı : Innovations in Smart Cities Applications Volume 5
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ERNST FRED BARIŞ, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.03.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.03.2022
Basım Tarihi :01.03.2022

Bildiri Adı : Minimization of Greenhouse Gases Emissions from Drinking Water Treatment Plants

Etkinlik Adı : 2021 International Conference on Environment & Society: Watershed Processes in the Face of Dynamic Landscapes and Climate Change
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :23.11.2021
Basım Tarihi :23.11.2021

Bildiri Adı : GEODESIGN – A NEW APPROACH FOR RAPID DEVELOPMENT OF PLANNING AND CARBON SEQUESTRATION SCENARIOS

Etkinlik Adı : THE SIXTH SMART CITY APPLICATIONS INTERNATIONAL CONFERENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ERNST FRED BARIŞ, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :29.10.2021
Basım Tarihi :29.10.2021

Bildiri Adı : Su Kaynaklarının Arıtımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamında Değerlendirilmesi

Etkinlik Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ŞANLIURFA/29-30 Eylül-01 Ekim 2021
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.10.2021
Basım Tarihi :01.10.2021

Bildiri Adı : Investigation of Quality of Packaged Water Consumed in Şanlıurfa Region: First Findings

Etkinlik Adı : 2. International Industrial and Environmental Toxicology Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : KOÇER YAŞAR, BAYHAN İBRAHİM, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.11.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :25.11.2020
Basım Tarihi :25.11.2020

Bildiri Adı : Energy Cost Assessment of SludgeDewatering Process

Etkinlik Adı : EurAsia Waste Management Symposium 2020
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :28.10.2020
Basım Tarihi :23.11.2020

Bildiri Adı : A Study on Evaluation of Site Selection in Sanitary Landfill with Regard to Urban Growth

Etkinlik Adı : 5th EurAsia Waste Management Symposium 2020
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,DERİN PERİHAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ÇULLU MEHMET ALİ
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.10.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :28.10.2020
Basım Tarihi :23.11.2020

Bildiri Adı : LIFE CYCLE ASSESSMENT OF BIOENERGY: AN OVERVIEW

Etkinlik Adı : ISPEC 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.01.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :26.01.2020
Basım Tarihi :05.02.2020

Bildiri Adı : AFRİKA’NIN ALTINDAKİ UYUYAN DEV: YER ALTI SU KAYNAKLARI

Etkinlik Adı : 3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YILDIZ HAKAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.12.2019
Basım Tarihi :24.12.2019

Bildiri Adı : ASSESSMENT OF TOTAL ORGANIC CARBON REMOVAL EFFICIENCY OF ŞANLIURFA DRINKING WATER TREATMENT PLANT

Etkinlik Adı : International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2019)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,CANPOLAT ABDURRAHMAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :08.11.2019
Basım Tarihi :19.12.2019

Bildiri Adı : An Evaluation of Potable Water Supply Quality in Terms of Environmental Health: A Case Study of Siverek (Şanlıurfa), Turkey

Etkinlik Adı : 3. International Water and Health Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : BAYHAN İBRAHİM,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,TUTKUN ENGİN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.11.2019
Basım Tarihi :15.11.2019

Bildiri Adı : Respiratory symtoms in adults living in pesticides applied fields

Etkinlik Adı : toraks 20. kongre antalya
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ,KURTULUŞ ŞERİF,ocaklı birsen,töreyin zehra nur,BAYHAN İBRAHİM,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,AKGÜN METİN,ARBAK PERİ MERAM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :14.04.2019
Basım Tarihi :20.04.2019

Bildiri Adı : ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ VE DİĞER ARITIM TEKNOLOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Etkinlik Adı : 1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.03.2019
Basım Tarihi :10.03.2019

Bildiri Adı : ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE SULARDAN NİTRAT GİDERİMİNDE KİL İLAVESİNİN ETKİSİ

Etkinlik Adı : 1.ULUSLARARASI HARRAN MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAZICI KARABULUT BENAN,ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.03.2019
Basım Tarihi :10.03.2019

Bildiri Adı : Mardin Merkez ve İlçeleri için Antropojenik Yayılı Kirletici Kaynaklarından Hayvansal Kirlilik Yükünün Belirlenmesi

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : DERİN PERİHAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, YETİŞ RECEP
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Hayvansal kirlilik yükü, antropojenik yayılı kirleticiler, kirletici parametreler, Mardin
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.01.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.02.2019
Basım Tarihi :01.02.2019

Bildiri Adı : N2O Emissions from Groundwater: A Case Study from Harran Plain

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı28 Ocak–01 Şubat 2019, Ankara, Türkiye
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,Derin Perihan,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.01.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.02.2019
Basım Tarihi :28.01.2019

Bildiri Adı : Assessment of Harran Plain’s Groundwater in Terms of ArsenicContamination

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı 28 Ocak–01 Şubat 2019, Ankara, Türkiye
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,Derin Perihan,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.01.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.02.2019
Basım Tarihi :28.01.2019

Bildiri Adı : Yeraltı suyunda Yüksek Florür Sorunu ve Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Florür Giderimi

Etkinlik Adı : 6. Uluslararası GAP Mühendislik Kongresine
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YAZICI KARABULUT BENAN,çiftçi celal,Derin Perihan,Bağcı Yakup
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.11.2018
Basım Tarihi :10.11.2018

Bildiri Adı : Discussion of Nitrate Removal Methods in terms of Groundwater Remediation: A Case Study from the Harran Plain

Etkinlik Adı : 6th International GAP Engineering Conference – GAP2018
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.11.2018
Basım Tarihi :10.11.2018

Bildiri Adı : Jeotermal Enerjinin GAP’taki Yeri

Etkinlik Adı : VI. INTERNATIONAL GAP ENGINEERING CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : BABA ALPER,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.11.2018
Basım Tarihi :08.11.2018

Bildiri Adı : Geothermal Energy in GAP

Etkinlik Adı : VI. International GAP Engineering Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : BABA ALPER,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.11.2018
Basım Tarihi :08.11.2018

Bildiri Adı : Karstik Bir Bölgede Yeraltı Suyunda Tespit Edilen Klorür ve Florür Değerlerinin CoğrafiBilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi: Balıklıgöl Havzası Örneği, Şanlıurfa

Etkinlik Adı : 2nd International Symposium of Urban Water and Wastewater Management (UKSAY)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YETİŞ RECEP,ATASOY AYŞE DİLEK,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.10.2018
Basım Tarihi :27.10.2018

Bildiri Adı : Karstik Bir Bölgede Yeraltı Suyunda Tespit Edilen Klorür ve Florür Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi: Balıklıgöl Havzası Örneği, Şanlıurfa

Etkinlik Adı : International Symposium on Urban Water and Wastewater Management ( UKSAY )
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YETİŞ RECEP,ATASOY AYŞE DİLEK,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.10.2018
Basım Tarihi :27.10.2018

Bildiri Adı : Effects of Tea Type, Tea Concentration and Infusion Time on the Manganese Content in Tea Infusion

Etkinlik Adı : 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YILDIRIM ALİ,ATASOY AHMET FERİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.07.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :21.07.2018
Basım Tarihi :14.10.2018

Bildiri Adı : Effects of Tea Type, Tea Concentration and Infusion Time on the Aluminum Content in Tea Infusion

Etkinlik Adı : 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences(ICETAS)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YILDIRIM ALİ,ATASOY AHMET FERİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.07.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :21.07.2018
Basım Tarihi :14.10.2018

Bildiri Adı : Some essential elements in Turkish black tea and beneficial effects on health

Etkinlik Adı : 3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences(ICETAS)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ATASOY AHMET FERİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.07.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :21.07.2018
Basım Tarihi :18.07.2018

Bildiri Adı : Şanlıurfa Jeotermal Enerji Kaynakları Yönetimi İçin İdari Bir Model Önerisi

Etkinlik Adı : Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi(GAP_YENEV 2018)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ERNST FRED BARIŞ,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,SAK ZAFER HASAN ALİ,ATASOY AYŞE DİLEK,çiftçi celal,Derin Perihan
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :12.05.2018
Basım Tarihi :10.05.2018

Bildiri Adı : EFFECT OF EXCESSIVE IRRIGATION ON GROUNDWATER LEVEL AND SALINITY IN A SEMI-ARID BASIN

Etkinlik Adı : 3rd International Conference on Integrated Environmental Management for Sustainable Development (ICIEM)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YENİGÜN KASIM
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :05.05.2018
Basım Tarihi :05.05.2018

Bildiri Adı : Aktif Bir Mıcır Ocağının Partikül Madde ve Bazı Meteorolojik Parametreler Bakımından Değerlendirilmesi: Şanlıurfa Örneği

Etkinlik Adı : 71. Uluslarası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : BAYHAN İBRAHİM, RASTGELDİ DOĞAN TUBA, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, DERİN PERİHAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Hava Kirliliği ve Kontrolü
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.04.2018
Basım Tarihi :27.04.2018

Bildiri Adı : KIRSAL BİR BÖLGEDE İÇMESUYU KALİTESİNİN YÜKSEKFLORÜR AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: SARIM VEKARATAŞ KÖYÜ (ŞANLIURFA) ÖRNEĞİ, İLK BULGULAR

Etkinlik Adı : 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : DERİN PERİHAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,BAYHAN İBRAHİM,ÇALIŞIR METİN,KİRMİT ADNAN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Biyokimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.04.2018
Basım Tarihi :27.04.2018

Bildiri Adı : Evaluation of Environmental Degredation in the Harran Plain AfterIrrigation

Etkinlik Adı : 1st INTERNATIONAL GAPAGRICULTURE LIVESTOCKCONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : BİLGİLİ ALİ VOLKAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,AKİHİKO KOTERA,NAGANO AKANORİ,YILMAZ GÜZEL,BİLGİLİ AYŞİN,AYDEMİR AYDIN,HIZLI HÜSEYİN SEFA
Alan Bilgisi :Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.04.2018
Basım Tarihi :27.04.2018

Bildiri Adı : Respiratory Findings of Kebab Restaurant Workers due toIndoor Air Pollution

Etkinlik Adı : Türk Toraks Derneği’nin 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018’de Titanic Delux Otel, Belek, Antalya
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ,KURTULUŞ ŞERİF,Ocaklı Birsen,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ARBAK PERİ MERAM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :05.04.2018
Basım Tarihi :19.04.2018

Bildiri Adı : Respiratory findings of kabap restaurant workers due to indoor air pollution

Etkinlik Adı : Türk Toraks Derneği 21.Yıllık Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ,KURTULUŞ ŞERİF,ocaklı birsen,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ARBAK PERİ MERAM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.04.2018
Basım Tarihi :19.04.2018

Bildiri Adı : Şanlıurfa Balıklıgöl Havzasında Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Etkinlik Adı : Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Poster
Yazar Bilgisi : YETİŞ RECEP,ATASOY AYŞE DİLEK,DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kaynakları Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.03.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :24.03.2018
Basım Tarihi :24.03.2018

Bildiri Adı : Ceylanpınar Ovası’nda Yeraltı Suyu Tuzluluğunun Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli İncelenmesi

Etkinlik Adı : Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (SUÇEV)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,SELEK ZELİHA
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.03.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :24.03.2018
Basım Tarihi :22.03.2018

Bildiri Adı : Fluoride intake from fluoride-rich drinking water with black tea and dental fluorosis in school age children in southeastern Turkey

Etkinlik Adı : 4th North and East European Congress on Food – NEEFood 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ATASOY AHMET FERİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :13.09.2017
Basım Tarihi :13.09.2017

Bildiri Adı : Soil and Groundwater Pollution from Agricultural Practices

Etkinlik Adı : The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) 2017
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YAZICI BENAN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :17.05.2017
Basım Tarihi :17.05.2017

Bildiri Adı : Evaluations of potential and recommendation for geothermal resources of GAP Region

Etkinlik Adı : Uluslararası Katılımlı 70. Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : Akkuş İbrahim,BABA ALPER,Şaroğlu Fuat,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,Özel Nedret,NALBANTÇILAR MAHMUT TAHİR
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :14.04.2017
Basım Tarihi :14.04.2017

Bildiri Adı : Pestisid uygulanan alanlarda çocukların solumun sağlığı

Etkinlik Adı : 20, Toraks derneği kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ,kurtuluş şerif,Ocaklı birsen,töreyin zehra,bayhan ibrahim,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,AKGÜN METİN,ARBAK PERİ MERAM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :09.04.2017
Basım Tarihi :10.04.2017

Bildiri Adı : Pestisid uygulanan alanlarda erişkinlerde solunumsal bulgular

Etkinlik Adı : 20. Toraks
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : SAK ZAFER HASAN ALİ,kurtuluş şerif,ocaklı birsen,töreyin zehra,bayhan ibrahim,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,AKGÜN METİN,ARBAK PERİ MERAM
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :09.04.2017
Basım Tarihi :10.04.2017

Bildiri Adı : GAP Bölgesindeki Jeotermal KaynaklarınPotansiyel Değerlendirmeleri ve Öneriler

Etkinlik Adı : 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : AKKUŞ İBRAHİM,BABA ALPER,ŞAROĞLU FUAT,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,ÖZEL NEDRET,NALBANTÇILAR MAHMUT TAHİR
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :14.04.2017
Basım Tarihi :10.04.2017

Bildiri Adı : FLUORIDE IN GROUNDWATER AND ITS EFFECTS ON HUMAN HEALTH

Etkinlik Adı : 4th Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2016)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,YAZICI BENAN,özdemir şahin müge
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi :30.04.2016
Basım Tarihi :30.04.2016

Bildiri Adı : GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GAP JEOTERMAL KAYNAKLARIN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Etkinlik Adı : III. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : BABA ALPER,akkuş ibrahim,FUAT ŞAROĞLU,NEDRET ÖZEL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,NALBANTÇILAR MAHMUT TAHİR,DEMİR MUSTAFA MUAMMER,GÖKÇEN AKKURT GÜLDEN,ARSLAN ŞÜKRÜ,DURSUN NESRİN,YAZDANI HAMIDREZA
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.11.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi :06.11.2015
Basım Tarihi :06.11.2015

Bildiri Adı : Harran Ovasi Serbest Akiferinde Nitrat Kirliliğinin Araştırılması

Etkinlik Adı : 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Poster
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : KAHRAMAN NİLGÜN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,UÇAR DENİZ
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.04.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.04.2015
Basım Tarihi :10.04.2015

Bildiri Adı : Atatürk Baraj Gölünün Bölge İklimi Üzerine Etkisinin Trend Analizi İle Tespiti

Etkinlik Adı : GAP V. Mühendislik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : BULUT HÜSAMETTİN,YEŞİLATA BÜLENT,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi :28.04.2006
Basım Tarihi :28.04.2006

Bildiri Adı : Cizre de Katı Atık Yönetimi ve Depo Yeri Seçimi

Etkinlik Adı : II. GAP ve Sanayi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2001
Etkinlik Bitiş Tarihi :30.09.2001
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Şanlıurfa İli Evsel Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi

Etkinlik Adı : 2. Ulusal Katı Atık Kongresi, DEU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.05.2003
Etkinlik Bitiş Tarihi :09.05.2003
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Adıyaman da Katı Atıklar İçin Düzenli Depo Yeri Seçimi

Etkinlik Adı : GAP ve Sanayi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.09.1999
Etkinlik Bitiş Tarihi :26.09.1999
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Şanlıurfa da Katı Atıklar İçin Yer Seçimi

Etkinlik Adı : 2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.1999
Etkinlik Bitiş Tarihi :20.10.1999
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Atatürk Baraj Gölü Havzasındaki Tarımsal Arazi Potansiyeli ve Sulama ile Birlikte Ortaya Çıkabilecek Tarımsal Kirlilik

Etkinlik Adı : Su ve Çevre Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.06.1997
Etkinlik Bitiş Tarihi :05.06.1997
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Suruç Şanlıurfa Kuzeydoğusunun Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi

Etkinlik Adı : GAP 2. Mühendislik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.1998
Etkinlik Bitiş Tarihi :23.05.1998
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : A Model Based Optimization Study with OLI Stream Analyzer For Seperate Metal Recovery from Acid Mine Drainage

Etkinlik Adı : AMIREG 2009 Towards Sustainable Development; Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi :09.09.2009
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Yeraltı Sularında Yüksek Florür ve Dental Florozisin Tıbbi Jeoloji Açısından CBS ile Değerlendirilmesi Şanlıurfa Örneği

Etkinlik Adı : 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Seöpozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi :30.11.2012
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Harran Ovası Çökme Çukurları

Etkinlik Adı : GAP IV. Tarım Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi :23.09.2005
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : GAP Bölgesinde OLuşabilecek Tehlikeli Atık Miktarının Tahmini

Etkinlik Adı : 2000-GAP Çevre Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2000
Etkinlik Bitiş Tarihi :18.10.2000
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Katı Atık Depolama Alanlarının Düzenlenmesi

Etkinlik Adı : Ulusal kentsel Altyapı Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.11.1997
Etkinlik Bitiş Tarihi :22.11.1997
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Seasonal Variations of The Water Quality of Ataturk Dam Lake

Etkinlik Adı : International Conference on Water Resources and Environmental Impact Assessments, Turkısh Water Foundations
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.07.2001
Etkinlik Bitiş Tarihi :13.07.2001
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Asidik Maden Sızıntı Sularının AMS Oluşumu Aktif Arıtım Sistemleri ve Metal Geri Kazanımı

Etkinlik Adı : III. Madencilik ve Çevre Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi :12.06.2009
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Şanlıurfa Düzenli Depolama Tesisinin Yapım Aşamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Uygulanan Çözümler

Etkinlik Adı : TÜRKAY 2009 Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi :17.06.2009
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : GAP Projesi ve Çevre Sorunları

Etkinlik Adı : Türk Devletleri Arasındaki 3. İlmi İşbirliği Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.1996
Etkinlik Bitiş Tarihi :14.09.1996
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin Endüstriyel Eko Parka Dönüştürülmesinin Değerlendirilmesi

Etkinlik Adı : 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi,2011
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi :08.10.2011
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Toz Bulutlarının İç ve Dış Ortam Hava Kalitesine Etkileri Şanlıurfa Örneği

Etkinlik Adı : Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.05.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi :31.05.2008
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Fluoride adsorption on the raw clays

Etkinlik Adı : AWERProcedia Advances in Applied Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.04.2013
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Katı Atık Depolama Tekniği ve Sızıntı Suyu Problemi Bakımından Şanlıurfa Katı Atık Yerinin Jeolojik Durumu

Etkinlik Adı : GAP I. Mühendislik Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.1996
Etkinlik Bitiş Tarihi :01.06.1996
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Hidrolojik Verilerdeki Trendlerin Sebep Sonuç İlişkisinin Harita Üzerleme Tekniği İle İncelenmesi Ve Fırat Havzası GAP Su Kaynakları İçin Örnek Bir Uygulama

Etkinlik Adı : ......
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.05.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi :15.05.2009
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : GAP İlleri İçin Nüfus Tahmini ve Katı Atık Miktarının Belirlenmesi

Etkinlik Adı : 3. Ulusal Katı Atık Kongresi Biidiriler Kitabı,DEU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.05.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.05.2005
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : GAP Bölgesinde Evsel Katı Atık Sorunu ve Bazı Değerlendirmeler

Etkinlik Adı : 2001 Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.04.2001
Etkinlik Bitiş Tarihi :27.04.2001
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Şanlıurfa ve Çevresinin İklim Özellikleri ve Atatürk Barajının Yöre İklimi Üzerine Etkileri

Etkinlik Adı : 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.1999
Etkinlik Bitiş Tarihi :12.05.1999
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Harran Ovasında Tarımsal Sulamanın Yeraltı Suyu Kalitesine Etkileri

Etkinlik Adı : III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.09.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :14.09.2007
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Investigation on Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Groundwater Treatment Using Carob Seed Derived Biochar: An Experimental and Computational Study

Etkinlik Adı : 6th International Conference on Natural Resources and Sustainable Environmental Management (NRSEM-2023)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BÜYÜKKAMACI NURDAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>İklim Değişikliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :17.12.2023
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Florürün İnsan Sağlığına Etkisi ve Killerle Sulardan Florür Gideriminin Araştırılması

Etkinlik Adı : 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı (UKAY 2011)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi :10.09.2011
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : GAP Kapsamındaki İllerin Su Bilançosu

Etkinlik Adı : İ.T.Ü. II. Ulusal Hidroloji Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.06.1998
Etkinlik Bitiş Tarihi :24.06.1998
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : A preliminary geoengineering assessment of Bazda antique underground quarries in Sanlıurfa Turkey

Etkinlik Adı : EUROCK 2013
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :Sözlü Sunum
Yazar Bilgisi : AĞAN CELAL,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,GENİŞ MELİH,KULAKSIZ SEYFİ,ULUSAY REŞAT,AYDAN ÖMER,YÜCEL MD
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi :26.09.2013
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : High Fluoride Level in Ground Water and Fluoride Adsorption on Activated Carbon

Etkinlik Adı : The International Conference on Environmental Science and Technology-2013(ICOTEST'2013-Capadocia)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.06.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi :21.06.2013
Basım Tarihi :

Bildiri Adı : Tehlikeli Atıkların Araziye Depolanabilirliği Bakımından Toprakların Mühendislik Özellikleri ve GAP Bölgesi Toprak Kaynaklarının Değerlendirilmesi

Etkinlik Adı : İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Bildiriler Kitabı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Bildiri Sunum Türü :
Yazar Bilgisi : YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.06.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi :09.06.2007
Basım Tarihi :

Ulusal - Uluslararası Grafiği

Toplam Kitap Sayısı : 10

Kitap Adı : Clay Composites

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>İklim Değişikliği
Yayın Evi : Springer Singapore
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :978-981-99-2546-9
Basım Türü :Basılı+Elektronik
YIL :2023

Kitap Adı : Medical Geology: En route to One Health

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : DERİN PERİHAN, YAZICI KARABULUT BENAN, DEMİR YETİŞ AYŞEGÜL, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, ATASOY AYŞE DİLEK, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, BAYHAN İBRAHİM, ALP SEDA, ÖZER HAZAL
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Yayın Evi : John Wiley & Sons, Inc.
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :9781119867371
Basım Türü :Basılı+Elektronik
YIL :2023

Kitap Adı : Clay Composites, Advances in Material Research and Technology - Environmental Applications

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : ATASOY AYŞE DİLEK, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su Kirliliği ve Kontrolü>Toprak Kirliliği ve Kontrolü>Su Kaynakları Yönetimi
Yayın Evi : Springer Nature Singapore Pte Ltd.
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :978-981-99-2543-8
Basım Türü :Basılı+Elektronik
YIL :2023

Kitap Adı : Medical Geology: En route to One Health

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : YAPICIOĞLU PELİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, TUTKUN ENGİN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Su ve atıksu arıtma>İklim Değişikliği
Yayın Evi : John Wiley & Sons, Inc.
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :9781119867340
Basım Türü :Basılı+Elektronik
YIL :2023

Kitap Adı : NEW HORIZONS IN THE HEALTH SCIENCES

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : BAYHAN İBRAHİM, YAZICI KARABULUT BENAN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Mikrobiyoloji
Yayın Evi : İKSAD PUBLISHING
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :978-625-8405-09-5
Basım Türü :Elektronik
YIL :2022

Kitap Adı : Lecture Notes in Networks and Systems

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : ERNST FRED BARIŞ, KARABULUT ABDULLAH İZZEDDİN, YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Çevre Bilimleri ve Mühendisliği>Katı ve Tehlikeli Atıklar>Su Kaynakları Yönetimi>Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yayın Evi : Springer
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :2367-3389
Basım Türü :Elektronik
YIL :2022

Kitap Adı : YAŞAM BİLİMLERİNDE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLER

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : YAPICIOĞLU PELİN,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Yayın Evi : İKSAD PUBLISHING HOUSE
Yayın Dili :Türkçe
ISBN :978-625-7914-33-8
Basım Türü :Elektronik
YIL :2020

Kitap Adı : Non-Alcoholic Beverages

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ATASOY AHMET FERİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Yayın Evi : Woodhead Publishing
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :78-0-12-815270-6
Basım Türü :Basılı
YIL :2019

Kitap Adı : Volume 6. (Engineering of) Non-alcoholic beverages

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN,ATASOY AHMET FERİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Yayın Evi : Elsevier (Woodhead Publishing-WH)
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :978-0-12-815270-6
Basım Türü :Basılı
YIL :2019

Kitap Adı : Water Recycling and Water Management

Kitap Türü : Bilimsel Kitap / Kitap Bölümü
Yazar Adı : ATASOY AYŞE DİLEK,YEŞİLNACAR MEHMET İRFAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı->Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Yayın Evi : Nova Science Publishers, Inc.
Yayın Dili :İngilizce
ISBN :978-1-61761-305-0
Basım Türü :Basılı
YIL :2011

Proje&Patent&Tasarım

Kapsam Adı - Proje Sayısı Grafiği

Proje Türü - Proje Sayısı Grafiği

Proje Durumu - Proje Sayısı Grafiği

Proje Yılı - Proje Sayısı Grafiği

Toplam Proje Sayısı (YOKSIS) : 51

Proje Adı: Dijital Fotoğrafik/Görsel Değerlendirme Yöntemleri Ve Kimyasal Analizlerle Yeraltı Sularından Kaynaklanan Dental Florozisin Tahmininde Yeni Makine Öğrenimi Tekniklerine Dayalı Ve Gis Destekli Hibrit Modelleme

Başlama Tarihi : 01.06.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Konusu :
Proje Konum : Danışman
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Güncelleme Tarihi : 2023-09-21 14:14:04

Proje Adı: Dijital Fotografik/Görsel Değerlendirme Yöntemleri Ve Kimyasal Analizlerle Yeraltı Sularından Kaynaklanan Dental Florozisin Tahmininde Yeni Makine Öğrenimi Tekniklerine Dayalı Ve Gis Destekli Hibrit Modelleme

Başlama Tarihi : 01.06.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Konusu : SBAG
Proje Konum : Danışman
Proje Türü : -Tübitak 1002
Güncelleme Tarihi : 2023-10-16 12:45:43

Proje Adı: Solar Piroliz Yöntemiyle Üretilen Biyoçar Kullanılarak Yeraltı Suyu Arıtımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Ve Enerji Maliyetlerinin Su-Enerji Bağı Özelinde Minimizasyonu

Başlama Tarihi : 01.04.2023
Bitiş Tarihi : 01.04.2024
Proje Konusu :
Proje Konum : Danışman
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Güncelleme Tarihi : 2024-05-10 02:16:58

Proje Adı: Solar Piroliz Yöntemiyle Üretilen Biyoçar Kullanılarak Yeraltı Suyu Arıtımından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Ve Enerji Maliyetlerinin Su-Enerji Bağı Özelinde Minimizasyonu

Başlama Tarihi : 01.08.2022
Bitiş Tarihi : 01.04.2024
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2024-04-02 00:49:47

Proje Adı: Harran Ovası Sığ Akiferinde Pestisit ve Nitrat Kirliliğinin Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Gideriminin Araştırılması

Başlama Tarihi : 01.02.2021
Bitiş Tarihi : 01.02.2022
Proje Konusu : Yeraltısuyu kirliliği
Proje Konum : Danışman
Proje Türü : -Tübitak 1002
Güncelleme Tarihi : 2023-01-03 11:55:55

Proje Adı: Harran Ovası Sığ Akiferinde Pestisit ve Nitrat Kirliliğinin Elektrokoagülasyon Yöntemi İle Gideriminin Araştırılması

Başlama Tarihi : 01.02.2020
Bitiş Tarihi : 26.05.2022
Proje Konusu : Bu projede, Harran Ovası sığ akiferinde pestisit ve nitrat kirliliğinin elektrokoagülasyon yöntemi ile giderimi araştırılmıştır. Bu kapsamda daha önce yapılan çalışmalarla mukayese edilmesi bakımından bu akiferde yer alan 10 adet örnekleme kuyusundan sulama öncesi ve sonrası olmak üzere 2 farklı dönemde numune alımları yapılmıştır. Alınan numunelerde su kalitesini belirlemek için ilk adımda Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Cl, F, SO4, HCO3, NO3, NO3-N ve TOK parametrelerine ait analizler yapılmıştır. Numune alımı esnasında kuyulara ait yeraltı su seviyesi, sıcaklık, iletkenlik, pH gibi parametrelerde yerinde (in-situ) ölçülmüştür. Yeraltı suyunda sadece çevresel kalite standartları (ÇKS) değerlerinin üzerinde çıkan nitrat ve pestisit türleri için alüminyum (Al) ve demir (Fe) elektrotlar kullanılarak EK ile giderim çalışmaları yapılmıştır. Proses, kesikli yöntemle gerçekleştirilmiştir. Standart değerleri aşan örnekleme noktalarından alınan su numuneleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Fe elektrotlarının nitrat ve pestisit giderimi üzerine önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Sulama öncesi dönemde Uğurlu, Doruç, Bolatlar ve Kısas için nitrat giderim verimleri sırasıyla %93,27, %74,79, %85,23 ve %80,44’tür. Sulama sonrası dönemde ise Uğurlu, Doruç, Bolatlar ve Kısas için nitrat giderim verimleri sırasıyla %93,25, %72,79, %81,27 ve %77,17 olarak bulunmuştur. Çalışmalarda kullanılan Al-Al elektrot kombinasyonunun, Fe-Fe elektrot kombinasyonundan daha iyi verim sağladığı görülmüştür. Bu yöntemin kurak/yarı kurak çalışma bölgesi ile aynı özelliklere sahip bölgelere de uygulanabileceği düşünülmektedir.
Proje Konum : Araştırmacı
Proje Türü : -Tübitak 1002
Güncelleme Tarihi : 2023-10-18 10:49:00

Proje Adı: Jeotermal Enerji Sistemlerinde Antimon İçeren Kabuklaşmanın Sentezi ve Kabuklaşmanın Azaltılması İçin Potansiyel İnhibitörlerin Test Edilmesi

Başlama Tarihi : 12.11.2019
Bitiş Tarihi : 11.11.2021
Proje Konusu : Son yıllarda artan enerji talebi ile birlikte Türkiye fosil yakıtlara bağımlılığı sebebiyle bir enerji darboğazından geçmektedir. Enerji taleplerinin karşılanamaması sebebiyle de dışa bağımlı durumdadır. Hem enerji konusundaki dışa bağımlılığından kurtulmak hem de enerji ihtiyacını karşılamak için Türkiye alternatif enerji kaynaklarına yönelmektedir. Jeotermal enerji, yeraltı sularının magmaya yakın ısıtıcı kayaçlardan alarak yerkabuğunda depolanan enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülebildiği döngüsel ve sürdürülebilir bir enerji türüdür. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan sürdürülebilir enerji kaynaklarının en etkin olanlarından bir tanesi jeotermal enerjidir. Jeotermal enerji üretim tesislerinin en önemli işletme problemi kabuklaşmadır. Mineralce zengin olan yeraltı suları, yeryüzüne çıkarken basıncın, asitliğin ve sıcaklığın düşmesi ile suda çözünmüş olan minerallerin çözünürlüğü azalmakta ve çökelme meydana gelmektedir. Jeotermal sistemlerde borunun iç yüzeyinde, çökelmeden dolayı bir tabaka meydana gelir. Bu tabakaya kabuk (scale) ya da çökelti denilmektedir. Bu kabuk tesisin boru sistemlerinin iç çapını küçülttüğü için elektrik üretim verimliliğini azaltmaktadır. Jeotermal sistemlerde en çok karşılaşılan problemler karbonat, silikat ve sülfit kabuklaşmasıdır. Bu oluşumlar içinde silika, kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat daha çok gözlenirken; demir, demir silikat Ba/Sr sülfat ve kalsiyum florür daha az yaygındır. Antimon ve arsenik sülfürleri ise bazı coğrafi bölgelere özgüdür. Yaygın olarak Stibnite (Sb2S3) olarak bilinen antimon sülfit, çoğunlukla ikili sistem ısı eşanjörleri gibi düşük sıcaklıkta meydana gelir.Bu çalışmada laboratuvar ve saha koşulları olmak üzere iki farklı sistemde jeotermal enerji santrallerinde gözlenen antimon sülfür (Sb2S3) birikiminin azaltılması için potansiyel inhibitörler test edilecektir. Antimon sülfür, başlıca antimon klorür (SbCl3) ve sodyum sülfür (Na2S) kullanarak, hem atmosferik hem de hidrotermal sistemlerde s...
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:42

Proje Adı: Şanlıurfa Taş Ocaklarının Çevresel Jeolojik Özellikleri Ve Toz Emisyonu Ölçümü Bakımından Araştırılması

Başlama Tarihi : 15.02.2019
Bitiş Tarihi : 15.02.2021
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:41

Proje Adı: Harran Ovası Derin Akiferinin Sulama Sonrası Su Kalitesi Değişiminin Araştırılması

Başlama Tarihi : 14.02.2019
Bitiş Tarihi : 13.03.2020
Proje Konusu :
Proje Konum : Araştırmacı
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-07-17 11:07:22

Proje Adı: TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ PROJESİ ‘Conservation and Sustainable Management of Turkey’s Steppe Ecosystems’

Başlama Tarihi : 02.01.2019
Bitiş Tarihi : 18.12.2020
Proje Konusu : “Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi (GCP/TUR/061/GFF) projesi kapsamında; Karacadağ Bozkırlarında mera verimliliğini artırmak, otlayacak hayvan sayılarını mera kapasitesine göre düzenlemek ve hayvancılık kalitesini iyileştirmek amacıyla otlatma yönetim planları hazırlanmaktadır. Otlatma yönetim planı otlatma faaliyetlerinin sürdürülebilir yönetimi, otlakların yenilenmesi ve restorasyonu için temel oluşturacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaygınlaştırılacak tekrarlanabilir örneklerin oluşturulması için de kullanılacaktır. Otlatma yönetimi planı, mevcut durumu yansıtmasının yanı sıra yıllık otlatma programlarını da kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Otlatma planı aşağıdaki dört ana bileşen üzerine odaklanmaktadır; • Hayvancılık ve Bozkır Verimliliğinin Değerlendirilmesi, • Bütüncül Bağlam ve Katılımcı Karar Verme Çerçevesi, • Arazi Planlaması, • Bütüncül Otlatma Planlaması. Birinci Tematik Rapor, Hayvancılık ve Bozkır Verimliliğinin Değerlendirilmesine odaklı olup, çalışma alanının tanımı, fiziki durumu, ekosistem süreçleri ve verimlilik durumu ile sosyo-ekonomik ve sosyo-politik durumunu ortaya koymuştur. Fiziki durumun ortaya konduğu bölümde “Bütüncül Otlatma Planlaması” yapılacak olan en az 10 000 ha alanı kapsayacak şekilde Karacadağ, Karabahçe, Gaziköy, Küptepe ve İleri köyleri plan kapsamına alınmıştır. Bu köylerde otlatma yapılacak alanın sınırları, arazi kullanım durumları, hayvan ve sürü sayıları ile sürü dağılımı, otlatma örüntüleri, mevcut hayvancılık altyapı ve tesislerinin durumu, özel önem gerektiren alanlar ve bölgeler ortaya konmuştur. Otlatma planına dahil edilen 5 köyün toplam yüzölçümü yaklaşık 15.600 ha olup, bu alanın 13.400 hektarında (tescilli ve tescil edilmemiş mera alanları) otlatma yapılmaktadır.
Proje Konum : Araştırmacı
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Güncelleme Tarihi : 2023-01-09 09:23:33

Proje Adı: Yeraltı Suyu İyileştirilmesi Bakımından Nitrat Giderim Yöntemlerinin İrdelenmesi: Harran Ovası Örneği

Başlama Tarihi : 10.12.2018
Bitiş Tarihi : 10.06.2019
Proje Konusu : Yeraltı suları, ulaşılabilir tatlı su kaynaklarının başında yer alır. Nitrat, yeraltı suyunun kalitesini etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Nitrat seviyesinin düşürülmesi, yer altı sularının iyileştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bunun için birçok metot geliştirilmiştir. Ortadoğu'nun en büyük yeraltı suyu rezervine sahip olan Harran Ovasında on bir gözlem kuyusu için Mart ve Ekim aylarında nitrat konsantrasyonu izlenmiştir. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre dördüncü Kuyu için her iki ayda da nitrat seviyesi içme suyu standartlarından yüksektir. Yeraltı su kalitesini, içme suyu kalitesine getirmek için ileri arıtma teknikleri uygulanmalıdır. Bu çalışmada nitrat giderim yöntemleri (biyoçar uygulaması, adsorpsiyon, biyo-elektrokimyasal arıtım, elektrokoagülasyon, kimyasal oksidasyon, biyodegredasyon, membran teknolojileri, nanoteknoloji) irdelenmiştir. Yapılan değerlendirmenin sonucunda, avantajları düşünüldüğünde en uygun nitrat giderim metodunun, biyoçar uygulaması olabileceği önerilmektedir.
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:41

Proje Adı: Conservation and Sustainable Management of Turkey`s Steppe Ecosystems” GCPTUR061GFF

Başlama Tarihi : 02.07.2018
Bitiş Tarihi : 17.06.2019
Proje Konusu : “Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri ve Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter Çalışmaları Ve Değerlendirmeler”
Proje Konum : Uzman
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Güncelleme Tarihi : 2023-12-14 18:14:16

Proje Adı: “TÜRKİYE’NİN BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ”

Başlama Tarihi : 02.07.2018
Bitiş Tarihi : 17.06.2019
Proje Konusu : “Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri ve Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter Çalışmaları Ve Değerlendirmeler”
Proje Konum : Uzman
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Güncelleme Tarihi : 2023-05-11 15:45:43

Proje Adı: Yeraltısularda Arsenik, Nitrat, Florür Sorunları ve Kirleticilerin Elektrokoagülasyon İle Giderimini Etkileyen Şartların Araştırılması

Başlama Tarihi : 06.06.2018
Bitiş Tarihi : 05.06.2020
Proje Konusu :
Proje Konum : Araştırmacı
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2023-01-03 11:42:49

Proje Adı: Yeraltısularda Arsenik, Nitrat, Florür sorunları ve kirleticilerin Elektrokoagülasyon ile giderimini etkileyen şartların araştırılması

Başlama Tarihi : 06.06.2018
Bitiş Tarihi : 05.06.2020
Proje Konusu :
Proje Konum : Araştırmacı
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:41

Proje Adı: Karaali (Şanlıurfa) Jeotermal Sahasının Ağır Metal Kirliliği Açısından Araştırılması

Başlama Tarihi : 08.05.2018
Bitiş Tarihi : 08.05.2019
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:41

Proje Adı: AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE'YE EKONOMİK ETKİLERİ

Başlama Tarihi : 08.05.2018
Bitiş Tarihi : 08.05.2020
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:41

Proje Adı: İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüm Farkındalığının Yerel Yönetimler Bağlamında Araştırılması: Kayapınar İlçe Belediyesi (Diyarbakır) Örneği

Başlama Tarihi : 08.05.2018
Bitiş Tarihi : 08.05.2019
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:42

Proje Adı: Şanlıurfa Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisinin Toplam Organik Karbon Bakımından Arıtma Veriminin Belirlenmesi

Başlama Tarihi : 08.05.2018
Bitiş Tarihi : 08.05.2019
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2020-01-24 14:48:41

Proje Adı: KIRSAL BİR BÖLGEDE İÇMESUYU KALİTESİNİN YÜKSEK FLORÜR AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI: SARIM VE KARATAŞ KÖYÜ (ŞANLIURFA) ÖRNEĞİ, İLK BULGULAR.

Başlama Tarihi : 19.12.2017
Bitiş Tarihi :
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Güncelleme Tarihi : 2018-10-28 11:52:47

Proje Adı: Şanlıurfa İl Merkezi İçme-Kullanma Sularının, Kalitesinin Çevre ve Halk Sağlığı Açısından AraştırılmasıD

Başlama Tarihi : 08.12.2017
Bitiş Tarihi : 08.12.2018
Proje Konusu :
Proje Konum : Yürütücü
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
G